Ugrás a tartalomra

Még életében a bátorság és a hit élő szimbóluma lett

Mindszenty

„Kiváltságnak tekintem, hogy üdvözölhetem azokat, akik azért gyűltek össze, hogy Mindszenty József bíboros, Magyarország prímása előtt kifejezzék tiszteletüket halála tizedik évfordulóján. Mindszenty az a ritka ember volt, aki még életében a bátorság és a hit élő szimbóluma lett. Lelki erőforrása ő minden magyarnak, és mindazoknak, akik vállalják, hogy az állam van az emberért és nem az ember az államért.
Mint nagy elődeiben, benne is testet öltöttek azoknak a bátor magyar szabadságharcosoknak tulajdonságai, akik Magyarország történelme folyamán féltékenyen őrizték a szabadság kincseit. Mindszenty bíboros szembeszállt a modern politikai zsarnoksággal, a nácizmussal és a kommunizmussal, az elnyomott milliók jogaiért. És tette ezt anélkül, hogy magával a legkisebb mértékben törődött volna, és az elnyomókkal hajlandó lett volna kompromisszumra.
Veletek együtt imádkozom, hogy a bátorság, a hit és a kitartás, melyet Mindszenty bíboros mutatott, példa legyen mindnyájunk számára, és abból erőt merítve, mi is védjük azokat az örök elveket, melyeket ő oly lovagiasan védett.”

Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnökének 1985. május 5-i üzenete in Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században, 42. old.