Ugrás a tartalomra

Rendíthetetlen volt mindabban, amit kötelességének és jogának tartott

Mindszenty

Másnap, május 7-én a Szentatya, Boldog VI. Pál pápa bensőséges szavakkal emlékezett meg az elhunyt bíborosról a római Szent Péter Bazilikában tartott általános fogadáson, a világ minden tájáról érkezett több ezer ember előtt:
„Mai találkozónk elején szomorú hírt kell közölnünk. Szomorú akkor is, ha nekünk, a keresztényeknek a halált inkább úgy kell szemlélnünk, mint az új, az igazi élet kezdetét. Szomorú a hír, mert a halál most egy olyan lángot oltott ki a földön, amely lobogó fényével bevilágította az egyház életének utóbbi évtizedeit. A kedvelt és tisztelettől övezett Mindszenty József bíboros, volt esztergomi érsek és Magyarország prímása tegnap elhunyt Bécsben 83 éves korában. Nem sokkal a rá váró sebészeti műtét előtt elküldtük neki jókívánságainkat és áldásunkat. Most meghatottan emlékezünk rá, és imádkozunk Istenhez kiválasztott lelkéért.
Mindszenty bíboros egyedülálló papi és lelkipásztori egyéniség volt. Hite lángolt, érzésvilágát nemes büszkeség töltötte el, rendíthetetlen volt mindabban, amit kötelességének és jogának tartott. A Gondviselés akaratából nemes hazája ezeréves egyháztörténetének egyik legnehezebb és legbonyolultabb korszakában élt, e korszak főszereplői közé tartozott. Az ellentmondás jele volt, és bizonyára az is marad. Tisztelet övezte személyét, ugyanakkor heves támadások célpontja volt. Olyan bánásmódban részesült, amely fájdalmas döbbenetet váltott ki a közvéleményben, főleg a katolikus világban, mert nem kímélték felszentelt személyét és szabadságát. Amikor majd lelohadnak a szenvedélyek, és elcsitul annak a polémiának a visszhangja, amelyet megkínzott és hajlíthatatlan életének egyes epizódjai váltottak ki, a történelem kiegyensúlyozottabb és tárgyilagosabb ítéletet mondhat egyéniségéről és az őt megillető helyről.
Most, hogy meghatottan bejelentjük halála hírét, szívesen visszaemlékezünk azokra az érzésekre, amelyek lelkünket eltöltötték akkor, amikor 1971 szeptemberében találkoztunk vele: nyolcévi börtön és az Egyesült Államok budapesti követsége épületében töltött tizenöt év kemény magányossága után érkezett az Örök Városba. Az egész Egyház nevében öleltük őt magunkhoz. És most az Egyház velünk imádkozik, hogy erős és megkínzott lelke Istenben nyugodjék. Imádkozunk Magyarországért, amelyet nála mi sem szeretünk kevésbé. Imádkozunk azért, hogy a hit, az igazságosság és a béke győzedelmeskedjék a világban.”

Boldog VI. Pál pápa május 7-én elmondott szavait idézi Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században, 11-12. old.