Ugrás a tartalomra

Kuratórium

A Mindszenty-hagyatékot kezelő vaduzi alapítvány (Kardinal Mindszenty Stiftung) kuratóriuma dr. Erdő Péter bíboros tiszteletbeli elnöksége alatt jelenleg két egyházi és négy világi tagból áll. dr. Cserháti Ferenc püspök és dr. Gábor Bertalan szepsi (felvidéki) főesperes mellett elnöke Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg. Világi kurátorok: dr. Semjén Zsolt, Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet és Michael von und zu Liechtenstein herceg.

A magyarországi alapítvány csak részben önálló szervezet, anyagi bázisa nincs, a hívek adományaiból és a vaduzi alapítvány támogatásával tudja végezni munkáját. Elnöke szintén   Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg (megbízott társelnöke Ugron Imre nagykövet), kurátortársai Msgr. Császár István püspöki helynök atya (Szombathely) és Kovács Gergely okleveles posztulátor, alapítványi képviselő.

 

Habsburg-Lotharingiai Mihály

az Alapítvány elnöke
1942-ben született a Habsburg család József nádor alapította „magyar ágába”. A család tagjai közül ő az egyik, aki a legintenzívebb kapcsolatot ápolja magyar szülőhazájával.

 

Főherceg

Évtizedekig a textiliparban dolgozott, nyugdíjba vonulása óta számos közéleti, elsősorban jótékonysági feladatot lát el: civil szervezetek vezetőségében dolgozik, egyházi iskolák anyagi hátterének megteremtésén munkálkodik, 1994 óta vezeti kuratóriumi elnökként a Mindszenty Alapítványt. Tevékenységét Újbuda a Pro Urbe díjjal honorálta, 2012. március 15-én a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült. 2013-2016 között a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete volt.

Boldog vagyok, hogy köszönthetem Önöket. E sorokkal kérem, hogy továbbra is támogassák Alapítványunkat imádságaikkal és nagylelkű adományaikkal, s így elérhessük nagy célunkat, hogy Mindszenty bíborost mielőbb a boldogok sorában tudhassuk!

 

 

Ugron Imre Gábor

az Alapítvány mb. társelnöke

1942-ben Budapesten született, iskoláit Ausztriában és Németországban végezte. 1966-ban mint közgazdász-mérnök diplomázott. Tíz év cserkészet után 1964-től a Német Máltai Segélyszolgálat önkéntese. 1985-ben lépett be a Szuverén Máltai Lovagrendbe.

Ugron Imre Gábor

 

1989-ben Kozma Imre atyával és barátaikkal megalapították a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. 2009-ben a Máltai Lovagrend Nagykeresztje kitüntetésben részesült. Hazaköltözése óta Magyarországon folytatja az önkéntes munkát, 2016-ban lett a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete és Alapítványunk megbízott társelnöke.

Személyesen nem találkozhattam Mindszenty bíborossal, halála után tíz évvel egy máriacelli zarándoklat irányította az ő áldott emlékére a figyelmemet. 1997 és 2005 között meghívtak a Mindszenty Alapítvány kuratóriumába, örömmel vállaltam ezt a megtisztelő feladatot, ahogy az idei évben a társelnöki felkérést is. Régóta követem az alapítvány munkáját és imáimban folyamatosan kérem a hercegprímás mielőbbi boldoggá avatását.

 

 

Császár István

az Alapítvány kurátora
1968-ban született, Gyürki László plébánossága idején 12 évig körmendi káplán volt, életének ebben az időszakában részt vett Boldog Batthyány László tiszteletének előmozdításában.

 

Császár István

1999 és 2008 között Isten Szolgája Brenner János szenttéavatási eljárásának jegyzője és koordinátora. 2010 óta a Szombathelyi Egyházmegye általános püspöki helynöke, pápai káplán.

Mindszentyt „mély meggyőződése, Krisztusba vetett bizalma, evangelizációs szolgálata a mai napig tökéletes példaképpé teszi” – nyilatkozta a Szenttéavatási Kongregáció nyugalmazott prefektusa. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány kuratóriumának tagjaként a Szombathelyi Egyházmegyét és a szülőföldet képviselve azon szeretnék munkálkodni, hogy Isten Szolgája Mindszenty József példája egyre szélesebb körben ismertté váljék, mielőbbi boldoggá avatásával pedig hathatós égi közbenjárónk legyen.

 

 

Kovács Gergely

az Alapítvány képviselője

1974-ben Budapesten született, ötgyermekes családban nőtt fel. Felsőfokú tanulmányait történelem-olasz tanári szakon végezte, a Magyar Nemzeti Múzeumban közművelődési szakemberként dolgozott.

Kovács Gergely

 

2003-ban Rómában a Szenttéavatási Kongregáció kurzusán posztulátori diplomát szerzett, azóta a Mindszenty Alapítvány külső munkatársa. Püspöki szakértő Brenner János, Bódi Mária Magdolna és Hám János kanonizációs eljárásaiban, valamint a Ferences Vértanúk ügyében. 2012 nyarától az alapítvány kurátora és ügyvivő képviselője, Mindszenty bíboros szenttéavatási eljárásának vice-posztulátora.

Isten Szolgája Mindszenty József szenttéavatási eljárása sokunk lelkes tiszteletén alapszik. Talán nincs is még egy olyan magyar egyházi példaképünk, akinek a tisztelete olyan méreteket öltene, mint az övé. Kérjük, hogy imádságaikkal, segítő észrevételeik, imameghallgatásaik, élménybeszámolóik stb. elküldésével továbbra is támogassák munkánkat. A magyar szentek közbenjárására szívből kívánjuk: Isten áldja meg Egyházunkat és magyar hazánkat!