Ugrás a tartalomra
 • Március 2. (1954)

  Isten Szolgája Károlyi Bernát égi születésnapja

  A börtönben Bernát atyát kínozták és éheztették, de ő nem vesztette el hitét és nem szűnt meg jócselekedeteket gyakorolni.

 • Március 4.

  Boldog Meszlényi Zoltán emléknapja

  „Krisztus hű pásztoraként a hitet és Egyházunk iránti hűséget meg nem tagadtam soha.”

 • Március 5. (1944)

  Isten Szolgája Mindszenty József veszprémi püspöki kinevezése

  „Új papjaim törekvései és nehézségei nem ismeretlenek előttem. Veletek akarok munkálkodni, mint első a munkában, és a munkához elengedhetetlen imádságban, atyai szeretetben.”

  Tovább >>

 • Március 16. (1828)

  Isten Szolgája Hám János szatmári püspökké szentelése Egerben

  Saját életét meghatározó imádságos lelkülete az egyházmegye vallásosságára is hatással volt. Több, általa bevezetett áhítatgyakorlat hagyománnyá vált a későbbiek során.

 • Március 19. (1994)

  Isten Szolgája Mindszenty József szenttéavatási eljárása egyházmegyei szakaszának megnyitása

  Az összegyűlt történeti források, iratok, tanúvallomások, történészi és teológiai szakvélemények több ezer oldalt tesznek ki.

  Tovább >>

 • Március 23. (1945)

  Isten Szolgálója Bódi Mária Magdolna égi születésnapja

  Isten Szolgálója elhatározta, hogy ha kell, élete árán is hű marad Jézusnak tett fogadalmához.

 • Március 25. (1944)

  Isten Szolgája Mindszenty József püspökké szentelése

  „Árpádházi Szent Margit liliomos, misekönyves alakja azért foglal helyet a címerben, mivel Szent Margit szenttéavatása idején kerültem kapcsolatba egyházmegyémmel; másrészt alakja felidézi az összes magyar szenteket és Veszprém szent múltját is, a szent Pannoniát, a Pannonia sacrát.”

  Tovább >>

 • Március 25. (2012)

  Isten Szolgája Mindszenty József teljes körű, jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálása

  Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy a Legfőbb Ügyészség határozatával hivatalosan is lezárult Isten Szolgája Mindszenty József teljes körű, jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálása.

 • Március 29. (1892)

  Isten Szolgája Mindszenty József születésnapja

  „Csak soha ki ne fakuljon emlékezetünkben az a ház, amelyben bölcsőnk ringatták.”

  Tovább >>

 • Március 29. (1944)

  Isten Szolgája Mindszenty József első írásos szózata püspöksége papjaihoz.

  „Nekünk kell elsősorban rádöbbennünk az átváltozató és igehirdető ajak, az élőt és még haldoklót feloldozó kéz nagyságára és kötelezettségeire.”

  Szövegtár