Palánki Ferenc az engesztelő zarándoklaton: Mindszenty nagy keresztet és nagy áldást hordozott

2016.05.11 10:07

Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért mutatott be szentmisét május 7-én Erdő Péter bíboros elődje halálának 41. évfordulója alkalmából. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök homíliájában különösen a fiatalok elé állította példaként a mártír sorsú főpásztort.

 

Erdő Péter bíboros a szentmise elején köszöntötte mindazokat, akik hálát adni érkeztek Esztergomba Mindszenty bíboros hősies tanúságtételéért a főpásztor halálának 41. évfordulóján. Az esztergom-budapesti érsek külön üdvözölte a fiatalokat: az esztergomi Mindszenty-iskola diákjait, akik iskolájuk alapításának 25. évfordulóját is ünneplik idén; a budapesti Szent Gellért-iskola tanulóit, akik a Dunán kenuzva érkeztek; és a szintén budapesti Pannonia Sacra diákjait, akik immár 15. alkalommal zarándokoltak a Pilisen keresztül kerékpáron Esztergomba. Az iskolák tanulói szolgálatot is vállaltak a szentmisén.

Iskolaszünet van, mi mégis tanulni jöttünk – kezdte szentbeszédét Palánki Ferenc püspök. Mindszenty bíboros élete példájával megmutatta, mit jelent kimondani az igent – az Istenre, a papi hivatásra, az egyházra. Ezt tanulhatjuk meg tőle – mondta a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, aki azt is hangsúlyozta, hogy annak az igenje ér valamit, aki nemet is tud mondani.

Palánki Ferenc egy fafaragó barátjától kapott nemrégiben egy Mindszenty-szobrot, amelynek két különlegessége van: egyrészt aránytalanul nagy a mellkeresztje, másrészt ugyanilyen aránytalanul nagy az áldást osztó keze. A püspök szerint ezek a szokatlan részletek nagyon jól rámutatnak arra, hogy a boldog emlékezetű főpásztor emberi erőt meghaladó keresztet hordozott, de ebből óriási áldás is származott. A szónok ezután rávilágított, a keresztben mi semmi esetre sem a büntetőeszközt tiszteljük, hanem Isten végtelen szeretetének jelét. Ezért is lehet az, hogy aki keresztet vet, az feltámadást arat.

Holnap a mennybemenetel napja lesz, ekkor Jézus megmutatja, hogy nem óvja meg övéit a kereszttől, de velük marad mindennap a világ végéig – folytatta homíliáját Palánki Ferenc, hozzátéve: Mindszenty bíboros áldozatvállalása ehhez hasonlóan Jézus Krisztus mindennapi követése volt. A püspök, a pap, Isten embere beleéli a világba Isten jelenlétét, és mi ezáltal bekapcsolódunk a keresztáldozatba.

Mindszenty bíboros azt is megmutatta, hogy a szeretet megélése nem függ az ember élethelyzetétől. Az ember nem mindig felel a körülményeiért, de mindig felel a döntéseiért. Mindszenty pedig a szeretet útjáról sohasem tért le, amit jól mutat az első mondata is, amelyet 1956-ban kiszabadulása után mondott: „Szívemben nincs gyűlölet senki felé.”

Nem elég ismerni az igazságot, élni is kell – hangsúlyozta Palánki Ferenc, aki azt javasolta a Mindszenty-zarándokmisén jelenlévőknek, igazítsák életüket az elveikhez, mert különben az elveik fognak az életükhöz igazodni. Sok fiatal küzd azzal, hogy csak az érzelmeik irányítják őket, csak ami kellemes, azt választják, ami nem, azt igyekeznek elkerülni – mutatott rá a megyéspüspök. Majd azzal biztatta az ifjúságot, hogy Jézus segít nekik, hogy ne csak az érzelmeik, az emberségük szerint cselekedjenek, ha Mindszenty példájára elismerik, hogy van valaki fölöttük, aki hívja, aki küldi őket. Ha Istenhez kötjük életünket, vele megyünk, akkor a mi életünk is mennybemenetel lesz – fűzte hozzá.

Palánki püspök figyelmeztette a fiatalokat, hogy nemcsak annak kell fontosnak lennie a számukra, hogy mik lesznek, hanem annak is, hogy milyen emberek lesznek. Ekkor élni tudunk azzal az örökséggel, amit a bíboros ránk hagyott, vagyis hogy a megmaradt kevésből újjá lehet építeni a hazát.

Az áldozást követően Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Mindszenty Alapítvány elnöke olvasta fel a hercegprímás boldoggá avatásáért való imát.

Erdő Péter bíboros a szentmise záró áldása előtt megvallotta, hogy mennyire befolyásolta egész életét Mindszenty bíboros alakja, jóllehet személyesen nem találkozhatott vele, nem láthatta, hiszen akkor már fogságban élt. A bíboros reményét fejezte ki, hogy tovább tudjuk adni nemzedékről nemzedékre azt a hűséget, amelyet elődje képviselt.

A szentmisét követően a püspökök, köztük Bábel Balázs kalocsai érsek és Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, a jelen lévő papság, Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az állami és közélet más jeles képviselői és a lovagrendek megkoszorúzták Mindszenty József sírját a bazilika altemplomában. Eközben a bazilikában a Pannonia Sacra iskola kerékpárral érkező zarándokai buzdítottak másokat is hasonló áldozatvállalásra. Tizenötödik kerékpáros zarándoklatukon már 360-an – az iskolások több mint fele – érkeztek két keréken Esztergomba, és első alkalommal harminc diák gyalogosan tette meg az út egy részét.

Erdő Péter bíboros szintén a szentmise után, a Szent Adalbert Központban vehette át Mindszenty József fejszobrát. Paál János Ervin szobrászművész alkotását a tavaly Szent Adalbert-díjjal kitüntetett mecénás-vállalkozó Gasztonyi László ajándékozta az esztergom-budapesti érseknek.

Fotó: Tóth János/Szent Adalbert Központ

Forrás: Agonás Szonja/Magyar Kurír

 

Aktuális

2017.04.03 11:55
Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 125. évfordulójára emlékeztek szülőfalujában, Csehimindszenten. Alapítványunkat Ugron Imre megbízott elnök képviselte, ő helyezte el koszorúnkat a bíboros szobránál. A részletes tudósítás a Magyar Kurír honlapján olvasható.
2017.04.03 09:17
A Duna Televízió magazinműsorában interjú készült alapítványunk elnökével, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceggel: www.mediaklikk.hu
2017.03.02 14:50
Minden hónap hatodik napján az esztergomi bazilika szentségkápolnájában mutatnak be szentmisét Mindszenty József boldoggá avatásáért Beatrix Van den Borre FSO, a kútvölgyi Boldogasszony-kápolna gondozójának kezdeményezésére.  A teljes cikk a Magyar Kurír oldalán olvasható.
2017.02.27 13:08
  Erdő Péter bíboros, prímás egy szentéletű elődjéről szóló konferencián így fogalmazott: "Isten Szolgája Mindszenty bíboros élete összegzi számunkra a XX. század magyar vértanúinak és hitvallóinak életét, és a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy ezek a tanúságtevők Mindszenty bíboros...
2017.02.21 14:25
Istennek hálát adva kapcsolódunk a magyar katolikus egyház öröméhez, és szeretettel köszöntjük a Kardinal Mindszenty Stiftung kurátorát, dr. Cserháti Ferenc püspök atyát, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspököt 70. születésnapja alkalmából. Isten...
2017.01.16 14:43
Csaknem napra pontosan ötvenkilenc évvel azután, hogy Szentgotthárd közelében ismeretlenek meggyilkolták a fiatal lelkipásztort, 2016. december 17-én a szombathelyi Szent Kvirin-templomban megnyitották a Brenner János-emlékévet. Az ünnepi alkalomból a Magyar Kurír interjút készített a vértanú pap...
2016.12.08 13:11
Szívből gratulálunk a bécsi (Irgalmas-rendi Kórház) és budapesti (Szent István-bazilika) Mindszenty-mellszobor és a máriaremetei kegytemplom előtti térre készülő egész alakos Mindszenty-szobor alkotójának! Ad multos annos, vivat! Isten éltesse őt erőben, egészségben számos éven át! Itt olvashatják...
2016.11.07 11:18
November 4-én három új kiadványt mutattunk be a Párbeszéd Háza gyönyörű dísztermében és ugyanitt került sor a Mindszenty - egy különleges profil című kiállítás megnyitójára is. A rendezvényekről részletes beszámolót közöl a Magyar Kurír is. A bemutatott könyvekről bővebben honlapunkon...
2016.11.07 11:08
Emléktáblát avattak november 4-én Mindszenty József egykori római címtemplomában, a magyarok nemzeti templomaként ismert Santo Stefano Rotondo-bazilikában. Az ünnepséggel az 1956-os forradalom 60. évfordulója mellett arról is megemlékeztek, hogy Mindszenty bíboros 70 évvel ezelőtt vette birtokba...
2016.10.28 08:17
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére mutatott be szentmisét D. Manuel Clemente bíboros a gyönyörű Szent Jeromos-kolostorban október 23-án. A mise végén az egybegyűltek közösen elénekelték a magyar himnuszt, az előtérben pedig megtekinthették a Mindszenty József bíboros...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>