Ugrás a tartalomra
 • Május 4. (1991)

  Isten Szolgája Mindszenty József újratemetése Esztergomban

  „Magyarország szabadságát neki is köszönhetjük, mert tartotta bennünk a hitet és a reményt, hogy Isten igazságáé lesz az utolsó szó. Mindszenty József nagypéntekje elhozta nekünk a feltámadást.”

  Tovább >>

 • Május 5. (1946)

  Isten Szolgája Mindszenty József százezres férfizarándoklatot vezet Máriaremetére. Három érseki éve alatt bejárta csaknem az egész országot. Óriási tömegek hallgatták.

  Tovább >>

 • Május 5. (1985)

  Máriacelli Mindszenty-zarándoklat, melyet köszöntött Ronald Reagan amerikai elnök is

  „Veletek együtt imádkozom, hogy a bátorság, a hit és a kitartás, melyet Mindszenty bíboros mutatott, példa legyen mindnyájunk számára, és abból erőt merítve, mi is védjük azokat az örök elveket, melyeket ő oly lovagiasan védett.”

  Szövegtár

 • Május 6. (1974. június 29-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József lelkipásztori körútja az Egyesült Államokban

  Közel nyolcvan évvel a vállán maga indult neki, hogy felkeresse és megerősítse a világon szétszóródott magyar közösségeket.

  Tovább >>

 • Május 6. (1974)

  Isten Szolgája Mindszenty bíboros találkozása az amszterdami magyarokkal

  „Milyen jó lelkipásztori érzéke van, mennyire tudja, érzi azt, hogy mikor, mit kell tennie. Hajtja Krisztus szeretete. Úgy vették körül őt Amsterdamban, mint Szent Pált az eléje siető rómaiak.”

  Szövegtár

 • Május 6. (1975)

  Isten Szolgája Mindszenty József égi születésnapja

  „Csodálatos helytállással viselt el testi és lelki szenvedéseket Egyházához és népéhez mindvégig kitartó hűségben.”

  Tovább >>

 • Május 7. (1975)

  Boldog VI. Pál pápa megemlékezése az elhunyt magyar bíborosról

  „Mindszenty bíboros egyedülálló papi és lelkipásztori egyéniség volt. A Gondviselés akaratából nemes hazája ezeréves egyháztörténetének egyik legnehezebb és legbonyolultabb korszakában élt.”

  Szövegtár

 • Május 7.

  Boldog Gizella emléknapja

  Irgalmas szívű és adakozó volt a szegényekkel, a krónikák magasztalták szelídségét, jótékonyságát, elmélyült vallásosságát.

 • Május 8. (1993)

  Kialakul az évről évre megrendezett esztergomi Mindszenty-zarándoklatok hagyománya

  „A városmajori egyházközség azért szervezte e zarándoklatot, hogy újra meghalljuk a bíboros tanítását, amelyet történelmünk nehéz korszakában állított a magyar egyház elé. A zarándoklat jelmondatául az ő szavait választották: »Ha van egymillió magyar imádkozó, nem félek a jövőtől.”

 • Május 10. (1975)

  Gyászmise a New York-i Szent Patrik-katedrálisban

  „Mindszenty bíboros legnagyobb csodája lesz Magyarország felszabadítása! »Pannonia Sacra« a felírás a címerében. Ő fogja Pannóniát újra szentté, a Szűzanya virágoskertjévé tenni!”

  Szövegtár

 • Május 10. (1980)

  Isten Szolgája Bálint Sándor égi születésnapja

  Felbecsülhetetlen értékű kutatásai mellett tanári munkássága is kiemelkedő volt, magánélete és pedagógusi léte elválaszthatatlanul összefonódtak.

 • Május 11.

  Boldog Salkaházi Sára emléknapja

  1940 pünkösdjén tette le örökfogadalmát, jelszava: „Alleluja! Ecce ego, mitte me!” „Íme, itt vagyok, engem küldj!”

 • Május 13. (1933)

  Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit égi születésnapja

  Nagy hatással volt rá az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Teréz életrajza, lelki életének középpontjába az eucharisztikus Jézust helyezte.

 • Május 17.

  Boldog Scheffler János emléknapja

  Scheffler János püspököt mind a papok, mind a hívek az egyház vértanújának tekintették, aki Krisztus ügyéért szenvedett és halt meg a börtönben, embertelen körülmények között.

 • Május 18. (1990)

  A független magyar bíróság kimondta a Mindszenty József ellen lefolytatott kirakatper semmisségét

  1956-ban, 1990-ben és végül teljes jogi, erkölcsi és politikai értelemben 2012-ben rehabilitálták.

 • Május 20. (1972. május 23-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József lelkipásztori látogatása Németországban

  „Nem világlátás volt útjainak a célja, hanem a szétszórtak és elesettek bátorítása a hit tanúságtételének erejével. Csendben, imádságban készült útjaira, szinte szó nélkül. Úgy, mint otthon, Zalában készült az ember a mezőre szántani, vetni, aratni.”

  Szövegtár

 • Május 23.

  Boldog Apor Vilmos emléknapja

  „Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság: Boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság.”

 • Május 26. (1951)

  Isten Szolgája Kriszten Rafael elítélése

  Ekkor már nyíltan folyt az egyházüldözés, 1950. június 19-én elkezdődött a szerzetesek deportálása, a ferences atyák felkészültek rá, hogy hamarosan rájuk is sor kerül.

 • Május 29. (1966)

  Tiszteletreméltó Marton Boldizsár (Marcell atya) égi születésnapja

  1973-ban Mindszenty József bíboros hivatalos levélben fordult a karmelita rend egyetemes káptalanjához, hogy Marcell atya boldoggáavatási eljárásának rendkívüli elindítását kérelmezze