Ugrás a tartalomra
 • Augusztus 1. (1904)

  Isten Szolgája Bálint Sándor születése

  Bálint Sándor a szegénységében is kivételesen gazdag tárgyi és szellemi hagyományokkal rendelkező Szeged–Alsóvárosban született.

 • Augusztus 8. (1948)

  Családfelajánlás és püspökkari körlevél a Boldogasszony éve kegyelmeiről

  „Jóságos és irgalmas Isten, családunk testi, lelki javait mindenható védelmedbe ajánljuk; áldj meg minket, ahogyan a názáreti Szent Családot megáldottad.”

  Szövegtár

 • Augusztus 13. (1932)

  Isten Szolgája Vándor (Wech) József szalézi örökfogadalma

  Az eszes és költői hajlamokkal is megáldott fiú iskolái befejezése után plébánosának mondta el, hogy pap és misszionárius szeretne lenni. Neki köszönhetően került be a péliföldszentkereszti Szalézi Intézetbe.

 • Augusztus 15.

  Szent István király halála

  „Halála közeledtével mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsenge vetését.”

 • Augusztus 15. (1947)

  Isten Szolgája Mindszenty József megnyitja a Boldogasszony Évét

  „Vissza! Vissza! Nem a természethez, hanem a természetfelettiséghez, annak Isten után következő tündöklő ormához, Máriához.”

  Szövegtár

 • Augusztus 16. (1991)

  Szent II. János Pál pápa látogatása Isten Szolgája Mindszenty József esztergomi sírjánál

  „Esztergomban, látogatásom kezdetén, különösen is felidézni óhajtom a szeretett és tisztelt főpásztor, Mindszenty József kardinális emlékét, aki a Krisztushoz és egyházához való hűség s a hazaszeretet tündöklő tanúságtételét hagyta ránk. Mindig áldva fogunk nevére emlékezni.”

  Tovább >>

 • Augusztus 17. (1887)

  Boldog IV. Károly király születése

  Neveltetését mélyen vallásos édesanyja határozta meg. Gondosan kiválasztott nevelői közül magyar nyelv és irodalomra Tormássy János és fia, Artúr tanította.

 • Augusztus 20. (1083)

  Szent István király oltárra emelése

  Szent László király pápai engedéllyel, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében emeltette oltárra. Szent István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl is.

 • Augusztus 20. (2006)

  Erdő Péter bíboros augusztus 20-án bejelentette, hogy a Magyarországért imádkozók száma elérte, sőt jelentősen meghaladta az egymilliót

  „Már januárban felcsillant a remény, hogy megvalósul Mindszenty bíboros úr régi álma az egymillió imádkozó magyarról. Ezt a nagy vízióját hitvalló elődöm többször is megfogalmazta. Örömmel jelentem be, hogy megvan az egymillió imádkozó magyar!”

  Tovább >>

 • Augusztus 25. (1946)

  Székesfehérvárott Isten Szolgája Mindszenty József ünnepélyes keretek között Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlotta hazánkat. Országfelajánló imádságának szövegét a fatimai Szent István-kápolna alapkövében is elhelyezték.

  „Első szent királyunk példájára mi is Hozzád fordulunk, s ma újólag Neked, a Te Szeplőtelen Szívednek ajánljuk a magyar kereszténységet, édes magyar hazánkat.”

 • Augusztus 26. (1972. augusztus 28-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József lelkipásztori látogatása Belgiumban

  „Íme, itt van egy aggastyán, egy korszakban, mikor az ifjúság a hangadó; egy egyházfejedelem a vallás válságának idején; izzó hazafi olyan időszakban, amikor divat a hazaszeretetet ócsárolni. Vagyis: csupa ellentmondás. És mégis, elég ha ez az ember valahol megjelenik, és mindenki rohan feléje, ezrek és ezrek sereglenek köréje.”

 • Augusztus 28. (1896)

  Isten Szolgája Márton Áron születése Csíkszentdomonkoson

  Isten Szolgája Márton Áron püspök vallásos székely földműves családból származott.