Ugrás a tartalomra
 • Szeptember 7.

  Szent Márk, István és Menyhért vértanúk emléknapja

  Forgách Zsigmondné Pálffy Katalin piros selyembe burkoltatta a drága ereklyéket, amelyeket előbb a birtokain őrzött, majd 1635-ben a nagyszombati klarissza zárda templomába szállíttatott.

 • Szeptember 7. (1947)

  Isten Szolgája Mindszenty József megáldja a helyreállított szombathelyi székesegyházat

  „Mi nem akarunk mások lenni, mint magyarok!”

  Szövegtár

 • Szeptember 9. (1887)

  Tiszteletreméltó Marton Boldizsár (Marcell atya) születése

  Az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozással, Isten szeretetének tanújaként élt.

 • Szeptember 16. (1952)

  Isten Szolgája Kriszten Rafael égi születésnapja.

  Ekkor már nyíltan folyt az egyházüldözés. 1950. június 19-én elkezdődött a szerzetesek deportálása, a ferences atyák felkészültek rá, hogy hamarosan rájuk is sor kerül.

 • Szeptember 17. (1972)

  Isten Szolgája Mindszenty József látogatása a máriacelli kegyhelyen

  „Szűzanyánk – Magna Domina Hungarorum – könyörgünk Hozzád; légy közbenjárónk Megváltó Fiadnál, hogy adjon erőt magyar népünknek bűnbánatra és bűneinktől való megszabadulásra.”

  Szövegtár

 • Szeptember 18. (1973. szeptember 28-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József bíboros lelkipásztori látogatása a kanadai magyaroknál

  „Minden ellenségemnek megbocsátok, de ez nem azt jelenti, hogy életem utolsó percéig ne harcoljak a nemzetet és kereszténységet elnyomó zsarnokság ellen.”

  Szövegtár

 • Szeptember 22. (1973)

  Csoda a torontói székesegyházban

  „A nyolcvanéves főpásztor hangja úgy szárnyalt a hatalmas templomban, ezrek feje fölött, olyan fiatalosan és ércesen, olyan tisztán és dallamosan, mint valaha régen a zalaegerszegi plébániatemplomban, a veszprémi székesegyházban, az esztergomi bazilikában.”

  Szövegtár

 • Szeptember 24.

  Szent Gellért emléknapja

  Reggel a Szent Szabina-templomban mondott miséje közben látomása volt közelgő vértanúságáról.

 • Szeptember 24. (1944)

  Boldog Romzsa Tódor püspökké szentelése

  „Szeretlek téged, Uram, én erősségem; az Úr az én erősségem és oltalmam.”

 • Szeptember 28. (1971)

  Isten Szolgája Mindszenty József számkivetettségének kezdete

  „Áldjuk az Urat és mondjunk közös tisztelettel szívből jövő Ave-t ennek a száműzött, kiváló főpásztornak!”

  Tovább >> 

 • Szeptember 29. (1973. október 3-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József látogatása a New Brunswick-i Szent László-templomban

  „A lelkipásztori látogatásokhoz nagy érzéke volt és örömét lelte bennük. Az emigrációban ezek a látogatások csúcspontjukat érték el, növelték hírnevét, elterjesztették életszentségének a hírét és őt magát is rendkívül boldoggá tették.”

  Tovább >>

 • Szeptember 29. (1980)

  Isten Szolgája Márton Áron égi születésnapja

  Az 1970-es évek elejétől jelentkező rákbetegségét éveken át fájdalomcsillapító nélkül, türelemmel viselte.