Ugrás a tartalomra
 • Október 1. (1919)

  Isten Szolgája Mindszenty József kinevezése zalaegerszegi plébánossá

  Város-plébánosként legelső és legfontosabb feladatának a lelkipásztori munkát tekintette.

  Tovább >>

 • Október 2. (1945)

  Isten Szolgája Mindszenty József esztergomi érseki kinevezése

  „Akarok jó Pásztor lenni, aki, ha kell, életét adja juhaiért, Egyházáért, hazájáért.”

  Tovább >>

 • Október 3.

  Boldog Bogdánffy Szilárd emléknapja

  „Boldog Szilárd püspök vértanúnak megadtad a legyőzhetetlen lelki erősséget, hogy a szenvedésben is hűséges maradjon Egyházadhoz.”

 • Október 4. (1947. október 7-ig)

  Nemzeti Mária Kongresszus Budapesten Isten Szolgája Mindszenty József vezetésével

  Mindszenty bíboros elsőrendű feladatának tekintette a hitélet fellendítését. Egyik legjelentősebb főpásztori kezdeményezése volt 1947–1948-ban a Boldogasszony tiszteletére rendezett engesztelő imaév.

  Tovább >>

 • Október 7. (1945)

  Isten Szolgája Mindszenty József esztergomi székfoglalása

  „Akarok lenni népem lelkiismerete. Ébresztgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet.”

  Tovább >>

 • Október 8.

  Isten Szolgája Vándor (Wech) József égi születésnapja

  Lelkisége miatt már életében szentként tisztelték, türelme és kedvessége miatt Szalézi Szent Ferenchez, nagy szeretete, hite és vidámsága miatt Don Boscóhoz hasonlították.

 • Október 10.

  Isten Szolgája Mindszenty József Emlékiratainak megjelenése és bemutatása a frankfurti könyvvásáron

  A XX. század egyháztörténelmét nem lehet megírni egy könyv nélkül. Ez a könyv a bíboros 1974-ben megjelent emlékirata.

  Tovább >>

 • Október 11. (1972. október 26-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József látogatása Portugáliában a fatimai jelenések 55. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen

  „Nekünk, Isten gyermekeinek, arra kell törekednünk, hogy a Szűz Anya fénysugara ragyogjon be minden tisztes családot, mint ahogyan ez a fénysugár ott volt a három fatimai gyermeket nevelő családokban is.”

  Szövegtár

 • Október 18. (1945)

  Isten Szolgája Mindszenty József vezetésével a püspöki kar közös körlevelet ad ki a választások előtt

  „Az igazi demokrácia alappillére, hogy sértetlen természetjogi elveket ismer el, melyekhez soha semmiféle emberi hatalomnak erőszakkal nyúlnia nem szabad.”

  Szövegtár

 • Október 21.

  Boldog IV. Károly király emléknapja

  1911. október 21-én kötött szentségi házasságot Isten Szolgálója Bourbon-Pármai Zita hercegnővel, házasságukból nyolc gyermek született.

 • Október 23.

  Kapisztrán Szent János emléknapja

  Ekkoriban kezdte hangoztatni felismerését, hogy a török veszedelem miatt Magyarország megsegítésén múlik Európa és a kereszténység jövője.

 • Október 23. (1971)

  Isten Szolgája Mindszenty József a bécsi Pázmáneumba költözik

  „Ennek az aktív embernek eleme volt a világtól való elfordulás és az istenkeresés szinte minden órában. Szinte tapintani lehetett nála az Isten igájának föltűnés nélküli, nyugodt, természetes viselését, ami megnyugtatta az embert.”

  Szövegtár

 • Október 24. (1974. december 23-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József lelkipásztori látogatása Ausztráliában és Új-Zélandon, valamint az Egyesült Államokban

  „Közel százezer kilométert tett meg autón, vonaton és repülőgépen, hogy meglátogassa és megerősítse az ő magyarjait.”

  Tovább >>

 • Október 25.

  Boldog (Szent) Mór emléknapja

  Benne tisztelhetjük az első magyar írót is, aki papírra vetette a két szent remete, András és Benedek életét.

 • Október 26. (1914)

  Boldog Sándor István születése Szolnokon

  Vallásos neveltetésének bölcsője a család mellett a szolnoki ferences főplébánia volt: itt részesült a keresztség, az elsőáldozás és a bérmálás szentségében.

 • Október 26. (1944)

  Isten Szolgája Kovács Kristóf letartóztatása

  Kristóf atya rabtársainak vigasztalója volt, a nappali menetelések után éjjelente gyóntatott, sokszor olyanoknak szolgáltatva ki a bűnbánat szentségét, akik évtizedek óta nem gyakorolták azt.

 • Október 27. (1944)

  Isten Szolgája Körösztös Krizosztom égi születésnapja

  A szerzeteseket a többi fogollyal együtt barakkokba hajtották, ahol az atyák napokon át gyóntattak és vigasztalták fogolytársaikat.

 • Október 28. (1915)

  Boldog Meszlényi Zoltán pappá szentelése

  Érettségit az esztergomi kisszemináriumban szerzett. Vaszary Kolos bíboros már ekkor felfigyelt tehetségére, közbenjárására római ösztöndíjat kapott.

 • Október 28. (1937)

  Boldog Meszlényi Zoltán püspökké szentelése

  Serédi Jusztinián bíborosnak megbízható munkatársa lett, aki rábízta az érseki irodaigazgatói tisztet, valamint kanonoki stallumot adományozott neki, Amikor megürült az esztergomi segédpüspöki szék, őt találta a legalkalmasabbnak betöltésére.

 • Október 29. (1909)

  Isten Szolgája Vándor (Wech) József születése Dorogon

  Szülei szeretetteljes légkörben nevelték, és olyan meghatározó értékeket adtak át neki, mint a munka és a tanulás szeretete, az erkölcsi tartás, a rendszeres szentségekhez járulás és a Szűzanya iránti szeretet.

 • Október 30. (1956)

  Isten Szolgája Mindszenty József kiszabadulása

  „Drága, páratlan magyar nép! A te szíved melege, könnyes meghatottságod, ragaszkodásod, ezeréves mostoha sorsod erősen szívem mélyébe hat!”

  Szövegtár

 • Október 31.

  Boldog Romzsa Tódor emléknapja

  „Segíts, hogy tanúságtételének példáját keresztény életünkben mi is hűségesen kövessük.”

 • Október 31. (1944)

  Isten Szolgája Mindszenty József átadja a Dunántúl főpásztorainak memorandumát

  „Apor püspök velem együtt úgy gondolta, hogy a fanatikus eszméiktől megszállott nyilas vezetőknél aligha fogunk eredményt elérni, mégis úgy találtuk, hogy a nemzet és híveink védelmében vállalnunk kell történelmi felelősségünket.”

  Tovább >>

 • Október 31. (1956)

  A magyar nemzeti kormány megállapította a Mindszenty Józseffel szemben emelt vádak törvénytelenségét

  „Az Úr leoldotta az én daróc-ruhámat, kivezet a tág mezőre. Ő volt oltalmam nyolc éven át a rabságban: csendüljön ajkamon a hála-zsoltár!”

  Szövegtár