Ugrás a tartalomra
 • December 6. (1952)

  Boldog Scheffler János égi születésnapja

  A kommunista rendszer bukását követően a szatmári egyházmegye püspöke, Reizer Pál, papok és hívek kérésére kezdeményezte boldoggáavatási eljárásának megindítását.

 • December 8. (1948)

  A Boldogasszony Éve lezárása

  „A Boldogasszony Éve keretében megrendezett Mária-napok célja a hagyományos magyar Mária-tisztelet elmélyítése és a vallásos öntudat erősítése.”

  Szövegtár

 • December 10. (1946)

  Isten Szolgája Kiss Szaléz égi születésnapja

  Kiss Szaléz atyát halála óta a gyónási titok áldozataként tiszteli a magyar ferences provincia.

 • December 15. (1905)

  Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit születésnapja

  A Torontál vármegyei Melencén született 1905. december 15-én, a keresztségben az Etelka nevet kapta.

 • December 15. (1957)

  Boldog Brenner János égi születésnapja

  Az Oltáriszentséget halálában is védelmezte.

 • December 17. (1935)

  Tiszteletreméltó Kaszap István égi születésnapja

  „Ne sírjatok, mennyei születésnap ez.”

 • December 25. (1946)

  Isten Szolgája Mindszenty József bíboros vezetésével a püspöki kar körlevelet ad ki a békéről.

  „Mi, hívők, vegyük kezünkbe a béke szent ügyét, úgyhogy ostromoljuk meg az eget milliók és milliók alázatos, állhatatos imádságával és imádsággal egészen átitatott élettel.”

  Szövegtár

 • December 26. (1948)

  Isten Szolgája Mindszenty József harmadik letartóztatása

  „Az egész világ elismeri bátorságát, amellyel kiállt meggyőződéséért, valamint a hit és a vallás jogaiért. Testvéri hűséggel állunk mellette, imádkozunk érte, hogy mártíromsága folyamán is helyt tudjon állni.”

  Tovább >>

 • December 27. (1931)

  Boldog Brenner János születése Szombathelyen

  Brenner János Szombathelyen született, mélyen vallásos családban, ahol mindhárom fiúból pap lett. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdte, a ciszterek pécsi gimnáziumában, majd a szombathelyi premontrei gimnáziumban folytatta.

 • December 27. (1944)

  Boldog Salkaházi Sára égi születésnapja

  1943-ban felajánlotta életét arra az esetre, ha „egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következne be”.

 • December 30. (1857)

  Isten Szolgája Hám János égi születésnapja

  Boldoggáavatási eljárását Meszlényi Gyula megyés püspök kezdeményezte a XIX. században, és minden utóda szívén viselte az ügy sorsát.

 • December 30. (1916)

  Boldog IV. Károly király koronázása

  „Légy ezért jó király, az erények drágagyöngyeivel ékes, hogy majdan az örök boldogság diadémjával koronáztassál meg a mennyben.”