Gondolatok a világiak missziós kötelezettségeiről Mindszenty József szellemiségében

Ha nem hisztek, bizony nem maradtok fenn. Iz 3.1 

Dr. Szabó Tamás
elnök
Mária Rádió Magyarország

A szabadosságnak és az ateizmusnak a XX. századtól erősödő hulláma, a konzervatív-keresztény világkép és gondolkodás háttérbe szorulása meggyengítette nem csak Európa tradicionális családmodelljét, nemzeti öntudatát és demokráciáját, de veszélybe sodorta saját népei hagyományos biztonságát is. Nemzedékek alatt a magyarság döntő többsége is elvesztette keresztény életfelfogását és morális talaját. Mindszenty József állhatatos hitvédelme és missziós lelkülete kell ma nekünk. Lelki megújhodás, azaz szellemi és kulturális megújulás, az életszemlélet gyökeres megújulása. A népességfogyás, a kevés gyerek, a még ma is sok abortusz, a családok szétesése, az önpusztítás magas foka, a magas betegségmutatók, a relatíve alacsony élettartam, az öregkori magány, az elvándorlás, a társadalom gazdasági és lehetőségbeli szétszakadása adják tudtunkra: ha nem hisztek, bizony nem maradtok fenn (Iz.7.9.) Keresztény Magyarországot akartam, mert csak annak van jövője – Antall József prófétai szavai halálos ágyán is erre hívnak. A keresztény gondolkodás megerősödéséhez új, aktív, hosszú távú és kreatív munkára van szükség. A világi hívőkön áll, hogy megvalósítsák az új missziót. Minden szükségeset megkaptunk ehhez, amivel csak élni kell. Egy átfogó, a szellemi kulturális megújhodást szolgáló program elemei mind rendelkezésre állnak. Az első csomag a tudás és ismeret átadása, terjesztése, a második a személyes vallásos élmények, a harmadik az erőteljes médiajelenlét útja. A három út, a cselekvés lehetősége egyben egy missziót célzó Mindszenty-program lehetősége.