Az életszentség feltérképezése. Tanulságok

Dr. Török Csaba
teológus, egyetemi tanár
Esztergomi Hittudományi Főiskola

A Katolikus Egyház aprólékos gonddal szabályozza a boldoggá és a szentté avatások rendjét. Célja az, hogy minél teljesebben álljon elénk az érintett személy életének igazsága: akár a vértanúságban, akár az erények hősies fokon megvalósult gyakorlásában. Mindszenty József bíboros szenttéavatási eljárása során is láthattuk ennek az odafigyelésnek sajátos megközelítésnek a jeleit. Ez olykor nagyon sok munkát követelt meg, és az ügy történeti hátterének feltárásán fáradozók soraiban nagyon eltérő hangok is megszólaltak. Amikor a teológus-szakértők pozitív állásfoglalásával a vizsgálati szakasz hosszadalmasabb része lezárult, érdemes feltenni a kérdést: Mi a tanulsága, az üzenete az elvégzett hatalmas munkának? Hogyan lehet egységes keretben szemlélni az akár ellentmondó vélekedéseket is? Hogyan tudjuk megfogalmazni, mi Mindszenty József hívő életének az üzenete – s miért okoz a mai napig nehézséget ennek megértése, befogadása?