Hol tart Mindszenty bíboros szenttéavatási eljárása

Habsburg-Lotharingiai Mihály, elnök
Kovács Gergely, alapítványi képviselő
Magyarországi Mindszenty Alapítvány

2018. június 14-én a Szentek Ügyeinek Kongregációja Mindszenty bíboros ügyében megtartotta a teológus tanácsosok ülését, úgynevezett különleges kongresszusát, mely szakmai alapon vizsgálta és értékelte az életszentség megvalósulását a hercegprímás életében. A testület egyhangúan pozitív döntést hozott, a teológus tanácsosok nagy elismeréssel szóltak és szavaztak Isten Szolgája Mindszenty József bíboros életszentségéről és személyéről.

Hogyan jutott el az eljárás ehhez a kiemelkedően fontos állomáshoz, mit jelent ez a döntés és mi várható ezt követően? Erről tart előadást a Mindszenty Alapítvány két vezetője.