Mindszenty József egyedülálló életút-kiállítása

Dr. Soós Viktor Attila
történész
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja

Pehm József 1919. október 1-jétől 1944 márciusáig vezette a zalaegerszegi Mária Magdolna-plébániát. 25 év meghatározó volt a település, de a későbbi hercegprímás életében is. Kiemelkedő szerepe volt a város fejlődésében, és bár a kommunizmus idején igyekeztek szerepét befeketíteni, emlékét elfeledtetni, mind a mai napig élő és eleven a tisztelete nemcsak a városban, hanem szerte a nagyvilágban is. Zalaegerszeg városa kezdeményezte, hogy településükön létesüljön Mindszenty-múzeum és zarándokközpont, a Göcseji Múzeum kezelésében és közvetlen szomszédságában, ahol Mindszenty József életútját, történelmi szerepét, különösen is zalaegerszegi működését, főpapi szolgálatát, az ellene folytatott eljárást, perét, börtönéveit, az amerikai követségen töltött éveit és a nyugati magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálatát ismerhetik meg a látogatók. Ebben az előadásban a jelenlegi tervek szerint 2019-ben nyíló kiállítás véglegesült szakmai koncepcióját, és az eddig elkészült látványterveit mutatjuk be.