Csonka Emil: Diadalút Amerikában

"A sajtókonferencia után, amikor Mindszenty bíboros lejött az érsek és a többiek kíséretében, az autóknál várni kellett. Ez alkalommal megmutattuk a bíborosnak a »Monitor« című lapot, amely   első oldalán a repülőtéren készült fényképét hozta. A fénykép alatt hosszabb cikk életéről,   harcairól, működéséről és jelenlegi helyzetéről. A cikk címe magyarul van írva, de sajtóhiba következtében így szedték ki: »Ispen hozott József Mindszenty«. Megmutattuk a bíborosnak, jót mosolygott és a következő kijelentést tette: »Nem baj, kérem, a magyarok úgyis tudják, hogy Istenről van szó, az amerikaiak meg nem tudnak magyarul, így hát azt se tudják, hogy ott sajtóhiba van.«"
Ilyen és ehhez hasonló színes epizódok olvashatók az eredetileg "Krónika Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek amerikai útjának egy jelentős szakaszáról" címmel ellátott útinaplóban. A szerző újságíró 1974. június 5. és június 22. között szegődött Mindszenty bíboros mellé íródeákul és kísérte végig  San Franciscótól Chicagóig az Egyesült Államok nyugati partján tett pasztorációs útján. Naplószerű jegyzeteiben igyekezett a legtöbb részletet rögzíteni az eseményekből: a száműzött főpásztor találkozása "az ő magyarjaival" közeli és hiteles portrét közvetít a bíborosról a mai olvasó számára is.
 
Magyarországi Mindszenty Alapítvány, 2017
140x198 mm, 156 oldal, puhafedeles, ragasztókötött
Ára: 1800 Ft