Mindszenty József: 1956. Írások a hagyatékból

 

Megint egy könyv Mindszentyről. Megint egy könyv Mind­szentytől. Megint egy könyv az 1956-os forradalomról és sza­badságharcról. Könyvtárnyi anyag áll rendelkezésre mindkét témáról. Lehet új dolgokat megjelentetni? Lehet eddig isme­retlen történelmi adatokkal előrukkolni? Lehet! Erre vállalko­zunk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján.

Keménytáblás, 336 oldal
Szépmíves Kiadó, 2016
Ára: 3490 FT