Mindszenty (Pehm) József: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök élete és kora

Reprint kiadásban veheti kezébe az olvasó a zalaegerszegi apátplébános 1934-ben megjelent történelmi művét, amely 436 oldalon keresztül elemzi a XVIII. században működő főpap működését. Az elmélyült kutatómunka nyomán készült és 36 képpel illusztrált értekezést okmánytár, statisztikai adatokat feltáró függelék, komoly irodalomjegyzék, valamint név- és helymutató egészíti ki. Márfi Gyula veszprémi érsek előszavában párhuzamot von a szerző és a címszereplő között, hisz mindkettejüket egyformán jellemezte a mély hitből fakadó egyházias lelkület, a hazaszeretet, és a félelmet és fáradságot nem ismerő lelki erő: „Amikor Pehm József Padányi Bíró Mártonról szóló könyvét megírta, még nem tudhatta, hogy a veszprémi püspöki székben hamarosan utódja is lesz. Szellemi értelemben viszont már a könyv megírásakor is utódja volt annak a főpásztornak, aki 17 éven át kormányozta az egyházmegyét.”

Mindszenty József Emlékmúzeum Alapítvány, reprint kiadás, 2012
260x190 mm, 500 oldal, puhafedeles, ára: 5000 Ft