Idézetek

„Mozgalmas és megpróbáltatásokkal teli időkben élünk. Mégis, tartsuk Isten különös kegyelmének, nagy megtiszteltetésnek, hogy a XX. század gyermekei lehetünk.(1) „Az én apám szigorú volt a gyermekeihez. Áldja meg érte az Isten haló porában is! Mivel mindig jó azt tudni, mi mögött mi van, én is...
„Ez az Egyház két évezrede nevelt egyéneket becsületre, nevelt gyermekeket istenfélelemre. Odatűzte ez az Egyház a nemzet életének homlokára a történeti gondviselés fényében az első magyar szent családot is, ahol szent az édesapa: István király, boldog az édesanya: Gizella királyné, és hótiszta...
„Katolikus hitünk táplálja magyar hazaszeretetünket, mert arra tanít, hogy a hazaszeretet Istentől belénk oltott és Krisztustól megszentelt érzés és hogy a hazával szemben járó kötelességek Isten törvényeiben találnak szentesítést. Katolikus hitünk képesít a haza önzetlen szeretetére és ez óv meg...
„Boldogasszony évét Esztergomban megnyitó harangok szava hat héten keresztül visszhangzott az országban. A legmagyarabb folyó szőke hullámaiban visszatükröződtek a tiszai Máriás zászlók, s az azokat vivő és kísérő könnyes szemű, esengő arcú alföldi magyarok. Egész vármegyék gyűltek össze a könnyező...
„Ahogy az ingatag ágon ringó madár a szárnyán emelkedik a magasba, úgy emelkedik a silány földről, a berkek mélyéről vagy a föld színéről az emberi lélek az ima szárnyán Istenhez. Az ima az ember erőfeszítése, hogy elérkezzék Istenhez, hogy egyesüljön vele, minden létező teremtőjével, az örök szép,...
1 | 2 >>