Mindszenty bíboros imái

1947. február 10-én, a békeszerződés aláírásának napján, a budapesti Szent István Bazilikában Mindszenty bíboros maga vezette a szentségimádási órát. A templomban és környékén tízezrek szorongtak, sírásuk és zokogásuk közben mondta el megrendítő imáját: „Mindeneknek Mindenható Teremtője, Alkotója,...
HANGTÁR 1946. augusztus 25-én Székesfehérvárott Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása ünnepélyes keretek között Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlotta hazánkat. A bíboros országfelajánló imádságának szövegét a számkivetett magyarok által építtetett fatimai Szent...
1 | 2 >>

Szentté avatási imák

HANGTÁR Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy kiegészítsék, „ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára.” (Kol 1,24) Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a...
Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Közösségi imák

„Add meg, Urunk, Mindszenty Józsefnek, elhunyt főpásztorunknak, azt a megbecsülést, amit életében nem kapott meg. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, azt, ami az ő álma volt életében, és álma most az itt nyugvónak is, hogy a »Pannonia Sacra«, a Szent Magyarország...
„Szűzanyánk – Magna Domina Hungarorum – könyörgünk Hozzád; légy közbenjárónk Megváltó Fiadnál, hogy adjon erőt magyar népünknek bűnbánatra és bűneinktől való megszabadulásra, életünknek evangéliumi szellemű megújulására, hazánk felszabadításának kikönyörgésére, a családi élet szentségének...
1 | 2 | 3 >>