Válogatott szakirodalom

Füzér Julián atya a budai Margit körúti ferences templom kriptájába tért örök nyugalomra. A temetési szertartást 2005. július 2-án Paskai László bíboros (maga is ferences) végezte. Mészáros István búcsúztató szavai: „Kedves jó Julián atya! A Mindszenty bíborost tisztelők sokezres sokaságának...
E könyvek írójában mély tisztelet él Mindszenty bíboros iránt. „Hogy miért? Lényegében erről szól az általam írt könyvek, tanulmányok, cikkek hosszú sora. Arról, hogy jól felismert és tudatosan vállalt élethivatását teljes erejével igyekezett betölteni, mindig másokért, mindig a kisebb-nagyobb...
„1944. április 22-én Mindszenty mint veszprémi püspök maga mellé vesz munkatársnak. Vele együtt maradok osztván német-nyilas fogságát 44–45-ben egészen addig, míg ki nem nevezik esztergomi érseknek.”    (Mészáros Tibor kézírásos visszaemlékezésének részletei 1948. május 1-i...
Maróthy-Meizler Károly Az ismeretlen Mindszenty Buenos Aires, 1958, Editorial Pannonia „Amikor megjelenik hívei fölött a szószéken, szerénységében is királyi méltóság van, alázatosságában is tekintélytartás, egyszerűségében is erő. Nagy, átható tekintetű szeme szuggesztív, lebilincselő módon ejti...