Versek

Rád rontottak a katonák tömegesen, mikor magadra maradtál, árván, s elhurcoltak, mint Krisztust, aki az Olajfák kertjében állt, szelíden, hogy elinduljon a Kálvárián. Sok ezer ember várt, bátran, nem remegve, mikor közelgett börtön vagy halál; de mégis, az ártatlanok között Te vagy a szent, a lelki...
Hol van már cézár? Déciusról ki tud ma? Egy pár sápatag diák. De kicsi Ágnes szép nevének évenkint hódol egy egész világ. A kicsi Ágnes vértanú lett, tizenkét éves gyermek-vértanú, két évezred előtti lányka, s ma milliárd szív róla tud, tanul… …A mártír Ágnes nevenapján az újság írja: Meg még nem...
Lassú tűzhalál lett magányod, törpék fölé nőtt óriás. Fáklyánk voltál, látványos fárosz, ma hamuban izzó parázs. Kétoldalt szítják majd a lángot kegyetlen inkvizítorok: Róma-Bizánc közt állsz, mint vádlott, máglyádból néma vád lobog. Diplomaták és börtönőrök tanácsa, kegyes püspökök ármányán...
Mert életét a rémség éjszakáján egy szent eszméért tékozolja el; mert megtiportan, egyedül és árván, de fénylőn, mint a fáklya, útra kel; mert százezreknek ajkán hálaének, hit és remény sarjad, amerre jő; mert szembeszáll a poklok seregével: övé a múlt, jelen és jövő.   Négyesy Irén versét...
Láttam Krisztust, A Feltámadottat, Ki körüljárt, jót tett, tanított, Kit elhurcoltak vad pribékek, Lazítónak, csalónak neveztek. Meggyötörték, Népe keresztfáját vállaira tették, Eltemették, Rágalmak szikláját ráhengerítették, Váltott őrökkel őrizték. S most föltámadott! Sírjából kijött, Nem...
<< 1 | 2 | 3 >>