Mindszenty Alapítvány

Végrendeleti általános örökösöm
a Mindszenty Alapítvány.

Én, Mindszenty József bíboros, születtem 1892. március 29-én Csehimindszenten, jelenleg Boltzmanngasse 14. szám alatti bécsi lakos az 1926. évi 4. számú Landesgesetzblatt1-ben közzétett lichtensteini Személyek és társaságok jogairól szóló törvény (PGR) 552. §-a alapján ezennel megalapítom

vaduzi székhellyel a Kardinal MINDSZENTY Stiftung-ot.

Mindszenty József aláírása

Bécs, 1972. május 31.

 

Őeminenciája, Mindszenty József bíboros aláírásának valódiságát tanúsítja:

Bécs, 1972. augusztus 4.

Opilio Rossi
apostoli nuncius


 

 

Végrendelet eredeti szövege


Végrendeleti általános örökösöm a Mindszenty Alapítvány, az általam megállapított szabályzat szerint. Leltár szerint: Értékeim. Könyveim joga és hozama, maga a Stiftung az ország nemzeti és egyházi felépítésére a legnagyobb gondossággal, mint azt vagyonosabb elődeim, Széchenyi György és Simor János tették.

Bécs, 1973. november 17.

A Mindszenty Alapítvány egyik legelső feladatának tekintem, hogy azt a magyar nemzeti és katolikus célt szolgálja, amit életem feladatául tűztem ki s amit Isten segítségével hazámban és a számkivetésben is igyekeztem megvalósítani: megtartani magyarságában és hitében népünket s különösen annak felnövekvő ifjúságát.

Bécs, 1975. május 5-én

 


 

 

Mindszenty József aláírása

Az oldal tetejére