Előcsarnok

 
Ezt a tárlatot 1979. június 16–17-én Máriacellben, a hercegprímás ideiglenes nyughelye közelében Mindszenty múzeummá alakították.

Mindszenty bíboros végrendeletében általános örökösévé tette a Mindszenty Alapítványt. Hagyatékát kezdetben egy régi plébániaépületben őrizték, később egy bérlakásban helyezték el. A tárgyi emlékeket Bíró Béla látványraktárba rendezte, ez az első „kiállítás” 1976. június 6-án nyílt meg Vaduzban. Ezt a tárlatot 1979. június 16–17-én Máriacellben, a hercegprímás ideiglenes nyughelye közelében Mindszenty múzeummá alakították.

Mindszenty a Szent Adalbert Központ emeleti termeiben megnyitotta kapuit a Mindszenty EmlékhelyAz alapítvány 1994-ben hozta haza a hagyatéki tárgyakat, ezeket átmenetileg az esztergomi Prímási Palota egyik kettős emeleti termében őrizték. Hosszas előkészület után 2002-ben nyílt lehetőség arra, hogy az Alapítvány, a Kulturális Örökség Minisztériuma, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Keresztény Múzeum összefogásával Esztergomban, a Szent Adalbert Központ emeleti termeiben megnyithassa kapuit a Mindszenty Emlékhely. A legmodernebb technikai eszközök, hang- és filmfelvételek segítségével valódi kiállítás jött létre, a hagyaték teljes bemutatására azonban nem volt lehetőség, ezért a tárgyak nagy része raktárban maradt.

az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár befogadja a tárgyak egy részét

 
Világító fáklya címmel 2009-ben egy méretét tekintve kisebb kiállítás nyílt
 

Az Emlékhelynek otthont adó Szent Adalbert Központ felújításának előrehaladtával az a döntés született, hogy a kiállítás 2008-ban bezárja kapuit, egyúttal az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár befogadja a tárgyak egy részét. Itt Világító fáklya címmel 2009-ben egy méretét tekintve kisebb kiállítás nyílt, ez egy nagyobb átrendezést követően 2012. május 5. óta állandó kincstári részként látogatható. Rangos tárgyakat válogattunk ide, csupa olyat, mely a kincstári környezetbe illeszkedik. A pápai ajándékok közül kiemelkednek: XII. Piusz pápa ékköves mitrája, a bíboros XXIII. Jánostól kapott és a pápa által dedikált breviáriuma, VI. Pál bíborosi köpenye és ékköves ajándék kelyhe.

A legjelentősebb e tárgyak közül VI. Pál ereklyés pápai mellkeresztje, melyet 1971-ben ajándékozott a hitvalló magyar főpásztornak.2006-ban az Alapítvány átadta az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyének Mindszenty bíboros értékesebb főpapi jelvényeit, melyeket egykor pápáktól, bíborosoktól kapott ajándékba. Ez az a tárgycsoport, amelyről sokáig azt feltételezték, hogy 1975 után a végrendeletnek megfelelően jótékony célra értékesítették, ám 1994-ben, a máriacelli múzeum leszerelésekor véletlenszerűen rátaláltak egy festmény mögött kialakított páncélszekrényben. Ezeket az inszigniákat Erdő Péter bíboros jelenleg is használja, ezért nem kerülnek kiállításra. A legjelentősebb e tárgyak közül VI. Pál ereklyés pápai mellkeresztje, melyet 1971-ben ajándékozott a hitvalló magyar főpásztornak.

2007-ben a budapesti Szent István Bazilika kincstárában A jó pásztor, aki életét adta övéiért címmel időszaki kiállítást rendeztünk

2007-ben a budapesti Szent István Bazilika kincstárában A jó pásztor, aki életét adta övéiért címmel időszaki kiállítást rendeztünk, ez a tárlat jelentősen kibővítve 2012. március 19-től – a megújult Kincstár állandó részeként – egy eddig soha ilyen formában nem látható Mindszenty relikvia-együttes alapja lett. Budapest legnagyobb templomába a legszemélyesebb tárgyak közül válogattunk. A több mint százötven tárgyi emlék között megtekinthető az utolsó években viselt bíborosi díszöltözék, a bíbornoki ún. úti kalap, a hercegprímás követségi térdeplője (magántulajdon) és reverendája, legkedvesebb képe édesanyjáról, mely mindig az íróasztalán állt, az a kehely, amit nyolcvanadik születésnapjára kapott barátaitól, valamint további liturgikus és személyes tárgyi emlékek, ruhák és főpapi jelvények.

 

A Lakiteleki Népfőiskola könyvtárában már évekkel korábban berendezett Mindszenty-kiállításhoz szintén az alapítvány bocsátott rendelkezésre tárgyi emlékeket, köztük Mindszenty bíboros 1971-ben kapott vatikáni útlevelét. 2002-ben hagyatéki tárgyakkal segítettük a budapesti Terror Háza Múzeum állandó kiállítása keretében a kommunista egyházüldözést bemutató termek kialakítását.

2011. március 19-én a sopronkőhidai fegyházban megnyílt Mindszenty-emlékszoba számára további személyes tárgyi emlékeket adtunk letétbe, köztük börtöni tárgyakat és a hercegprímás legegyszerűbb, legviseltesebb reverendáját és papi zsolozsmáskönyvét. A Mindszenty József nyilas fogságának napjait felidéző emlékhely bejelentkezéssel egész évben megtekinthető.

 

 

Holtában is beszél címmel 2012. március 29-től látogatható a Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár állandó kiállításának tematikus Mindszenty-tárlata, melynek anyaga részben helyi emlékekből, részben alapítványi letéti tárgyakból áll. Szombathelyre – a hercegprímás édesanyjára emlékezve – a hagyaték Szűz Mária ábrázolásait szántuk és egy-egy teljes rend liturgikus, papi és civil öltözéket.

 

„A mai napon örömkönnyeket hullat az ég!” – mondta ünnepi beszédében 2013. december 11-e esős napján Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke, amikor Csehimindszenten átadták a bíboros szülőházában berendezett kiállítást. Hangsúlyozta, hogy az alapítvány azért vásárolta meg és tartotta fenn évekig a szülői házat, hogy egyszer valódi emlékhely működjön benne és a bíboros hagyatékának jelentős darabjait a nyilvánosság számára itt is bemutathassuk. A felújított emlékház méltó környezetet ad a kiállított emléktárgyaknak. A kiállítás egyik jelentős darabja az a feszület, mely a hagyaték egyik legrégibb darabja, és amely sérüléseivel a hercegprímás engesztelő életét idézi. Csehimindszenten helyeztük el a bíboros rézből készült ágyát, nemzetiszín ágytakaróját, pázmáneumi lakásának népi hímzésű díszpárnáit, melyeket élete utolsó éveiben használt.

Elérhetőség: Mindenszentek Plébánia, 9834 Csehimindszent Fő u. 40. Tel.: 94/376-512; 30/514-3054

A hagyatéki tárgyak döntő többsége tehát az utóbbi néhány év alatt állandó bemutatóhelyekre került, ezek az életút legfontosabb állomáshelyein a bíboros tiszteletét és szellemi hagyatékának megőrzését szolgálják. A tárgyak szűkebb, válogatott anyagát az alapítvány levéltárában őrizzük, hogy bármikor rendelkezésre álljanak a különböző megemlékezések és időszaki kiállítások alkalmával. Az időszakos kiállítások közül kiemelkedik a 2012-ben Bécsben megrendezett és további magyarországi helyszíneken, Veszprémben, Hévízen és Pécsett bemutatott Fidelissimus pastor – Mindszenty bíboros fehérvértanúsága című jubileumi tárlat, melyet széles összefogással a bécsi Balassi Intézet – Collegium Hungaricum, a bécsi Pázmáneum, a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény és az alapítvány közösen hozott létre.

A levéltárban őrzött emlékek közé tartozik a számos ajándéktárgy és díszoklevél mellett a bíboros civil ruhatára, reverendája, fehér miseruhája, legdísztelenebb térdeplője és az a báránybőr, amely a hitvalló főpásztor engesztelő életének egyik legbeszédesebb tárgyi emléke, felirata szerint: „Ez a fehér báránybőr szőnyeg volt a dereka alatt, amikor a földön aludt a Prímás Úr.”

Mindszenty bíboros tárgyhagyatéka nem csak a művészi vagy anyagi értéke miatt, hanem a különleges személyes kötődések miatt is egyedülálló és érdekes. Az életszentség hírében álló főpásztor, a magyar nemzet történelmében jelentős szerepet betöltő főpap személyes emlékei egytől egyig elgondolkodtató, imádságra indító relikviák.

Az oldal tetejére