Ugrás a tartalomra

A Szent István Bazilika kincstárában

Mindszenty bíboros kápolna formájú oltárereklyéje

 

Mindszenty bíboros kápolna formájú oltárereklyéje, melyet 1971 és 1975 között használt, benne Szent Celesztin vértanú, Szent Aurélia és Flóra szűz vértanú, Szent Jeromos, Szent Kelemen vértanú pápa, Szent Orsolya és Viktória, Szent Erzsébet és Szent Imre ereklyéivel.

Az 1971 és 1975 között használt teljes bíborosi (ún. korális) öltözék

 

Az 1971 és 1975 között használt teljes bíborosi (ún. korális) öltözék.

Mindszenty József bíbornoki kalapja

Mindszenty József bíbornoki kalapja. A hozzávarrt zsinór hét-hét pici bojttal a bíborosok ősi, de a mindennapokban már régóta nem használt vörös díszkalapját, az ún. galerus-t idézi. A nyúlszőr kalap belsejében lévő cégjelzésen VI. Pál pápa címere látható, amelyből kiderül, hogy a bíboros kalapját 1971-ben, átmeneti római tartózkodása idején készítették.

A bíboros íróasztalán állt fénykép édesanyjáról, Kovács Borbáláról

 

A bíboros íróasztalán állt fénykép édesanyjáról, Kovács Borbáláról.

Utazótáskája

 

Mindszenty bíboros 1971 és 1975 között utazások alkalmával használt diplomatatáskája nevével és pázmáneumi címével.

Püspöksüvege

 

Mindszenty bíborosnak a Bazilikában bemutatott két püspöksüvege közül a magasabb vonalvezetésűt brokáttal vonták be, szalagjai végén a rojtdísz aranyozott fémszálakból készült 1971 és 1975 között.

Kehely

 

A Mindszenty-hagyaték kilenc kelyhe közül a legdíszesebbet liturgikus tartozékaival együtt mutatja ez a fénykép. A finoman zománcozott kehely talpát a bíboros címere díszíti, gombja elefántcsontból készült. Felirata szerint: „Mindszenty József bíboros esztergomi érsek hercegprímás 80. születésnapjára hűséggel: Batthyány-Strattmann Antoinette, Bekő Józsefék, Varga Gyuláék, a Schubert család, Kornis K. gr., Mirbach-Taubingerék, Gianone Tiborék, Hídvégi gr. Nemesék, Bécs 1972. március 29.”

Gyertya

 

Külön egységet alkotnak a bíboros hagyatékán belül a gyertyák, nemzetiszínű és vatikáni zászlók és különböző felirattal ellátott szalagok. Ezek részben a bíboros lelkipásztori látogatásaihoz kötődő ajándékok, részben a sírjánál hagyott emlékek, fohászok. Mind közül kiemelkedik ez a gyertya, melynek egyik oldalán Szent István Képes Krónikából ismert ábrázolása, másik oldalán a magyar címer látható, latin dedikációval. Ezt a gyertyát helyezték 1975. május 10-én Mindszenty bíboros bécsi, Szent István dómban felállított ravatala mellé.

A Burg Kastl-i magyar gimnázium ajándéka Szent István születésének millenniumi évében, 1972-ben.

Húsvéti gyertya

 

Háromlábú kovácsoltvas talpon áll a bíboros húsvéti gyertyája, Jézus Krisztus feltámadásának és üdvözítő kegyelmének liturgikus jelképe; kialudt 1975. május 6-án.