Anno Domini - December

 

 

 

December 6. (1952)

Boldog Scheffler János égi születésnapja

A kommunista rendszer bukását követően a szatmári egyházmegye püspöke, Reizer Pál, papok és hívek kérésére kezdeményezte boldoggáavatási eljárásának megindítását.

 

December 8. (1948)

A Boldogasszony Éve lezárása

„A Boldogasszony Éve keretében megrendezett Mária-napok célja a hagyományos magyar Mária-tisztelet elmélyítése és a vallásos öntudat erősítése.”

Szövegtár

 

December 10. (1946)

Isten Szolgája Kiss Szaléz égi születésnapja

Kiss Szaléz atyát halála óta a gyónási titok áldozataként tiszteli a magyar ferences provincia.

 

December 15. (1905)

Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit születésnapja

A Torontál vármegyei Melencén született 1905. december 15-én, a keresztségben az Etelka nevet kapta.

 

December 15. (1957)

Boldog Brenner János égi születésnapja

Az Oltáriszentséget halálában is védelmezte.

 

December 17. (1935)

Tiszteletreméltó Kaszap István égi születésnapja

„Ne sírjatok, mennyei születésnap ez.”

 

December 25. (1946)

Isten Szolgája Mindszenty József bíboros vezetésével a püspöki kar körlevelet ad ki a békéről.

„Mi, hívők, vegyük kezünkbe a béke szent ügyét, úgyhogy ostromoljuk meg az eget milliók és milliók alázatos, állhatatos imádságával és imádsággal egészen átitatott élettel.”

Szövegtár

 

December 26. (1948)

Isten Szolgája Mindszenty József harmadik letartóztatása

„Az egész világ elismeri bátorságát, amellyel kiállt meggyőződéséért, valamint a hit és a vallás jogaiért. Testvéri hűséggel állunk mellette, imádkozunk érte, hogy mártíromsága folyamán is helyt tudjon állni.”

Tovább >>

 

December 27. (1931)

Isten Szolgája Brenner János születése Szombathelyen

Brenner János Szombathelyen született, mélyen vallásos családban, ahol mindhárom fiúból pap lett. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdte, a ciszterek pécsi gimnáziumában, majd a szombathelyi premontrei gimnáziumban folytatta.

 

December 27. (1944)

Boldog Salkaházi Sára égi születésnapja

1943-ban felajánlotta életét arra az esetre, ha „egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következne be”.

 

December 30. (1857)

Isten Szolgája Hám János égi születésnapja

Boldoggáavatási eljárását Meszlényi Gyula megyés püspök kezdeményezte a XIX. században, és minden utóda szívén viselte az ügy sorsát.

 

December 30. (1916)

Boldog IV. Károly király koronázása

„Légy ezért jó király, az erények drágagyöngyeivel ékes, hogy majdan az örök boldogság diadémjával koronáztassál meg a mennyben.”