Anno Domini - Február

 

 

Február 3. (1949)

Isten Szolgája Mindszenty József kirakatperének első napja

1949. február 3–8. között zajlott és nagy nemzetközi felháborodást keltett koncepciós pere, melynek végén életfogytiglani fegyházra ítélték.

 Tovább >> 

 

Február 5. (1974)

Boldog VI. Pál pápa megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket

1974 februárjában Boldog VI. Pál pápa legfőbb pásztori szolgálatának egyik legfájdalmasabb döntésére kényszerült, amikor az esztergomi érsekprímási széket jogi értelemben megüresedettnek nyilvánította.

Tovább >>

 

Február 9. (1919)

Isten Szolgája Mindszenty József első letartóztatása

Nagy hatású szervezőmunkája miatt – mely során több fórumon fejtette ki a keresztény értékeken nyugvó politika eszményeit és céljait – a rendőrség letartóztatta.

Tovább >>

 

Február 10. (1947)

Ima a II. világháborút lezáró békeszerződés aláírása napján

A budapesti Szent István Bazilikában Mindszenty József bíboros maga vezette a szentségimádási órát. A templomban és környékén tízezrek szorongtak.

Szövegtár

 

Február 12. (1939)

 Isten Szolgája Márton Áron  püspökké szentelése

Hosszú püspöksége alatt népe fennmaradásáért, hívei hithűségének megmaradásáért küzdött és szenvedett.

 

Február 14. (1949)

Boldog Bogdánffy Szilárd püspökké szentelése

Az egyre fokozódó keresztényüldözés várható fejleményeire tekintettel a Szentszék engedélyezte, hogy titkos püspököket szenteljenek. Két hónappal később a román hatóságok letartóztatták.

 

Február 18. (1946)

Isten Szolgája Mindszenty József bíborosi kinevezése

„Éljen Magyarország! A 32 (új bíbornok) közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot!”

Tovább >>