Anno Domini - Január 

 

 

 

Január 1.

Isten Szolgája Mindszenty József újévi prédikációt mond az amerikai követségen.

„Jézus neve mellé odatesszük az Újév homlokára betlehemi ajándékként az újévi egyéni programot: a tökéletesebb és irgalmasabb életet.”

Szövegtár

 

Január 2. (1892)

Boldog Meszlényi Zoltán születése Hatvanban

Jelmondata hűen tükrözte jellemét: „Fidenter ac fideliter”, azaz: „Bizalommal és hűséggel”.

 

Január 5. (1781)

Isten Szolgája Hám János születése Gyöngyösön

Kortársai – egyháziak és világiak – már életében szentként emlegették, több súlyos beteg gyógyulását is a püspök közbenjáró imájának tulajdonították.

 

Január 18.

Árpád-házi Szent Margit emléknapja

„Bízunk abban, hogy áldozati hivatását tovább folytatja nemcsak szeretett hazájáért, hanem minden nemzetért, és kieszközli a Krisztus szeretetén alapuló békét az egész emberiségnek.”

 

Január 20.

Esztergomi Boldog Özséb emléknapja

Barlangja előtt letűzött keresztfa hirdette jelszavát: In Cruce salus – keresztben az üdvösség.

 

Január 22.

Boldog Batthyány-Strattmann László emléknapja

„Vigyetek ki az erkélyre, hogy onnan kiálthassam a világba, milyen jó is az Isten!”