Anno Domini - November

 

 

 

November 1. (1921)

Boldog IV. Károly király száműzetésének kezdete

Élő hitét, vallásosságát és családszeretetét itt sem veszítette el, szenvedéseit népeiért ajánlotta fel.

 

November 1. (1944)

Isten Szolgája Kovács Kristóf égi születésnapja

Kristóf atya rabtársainak vigasztalója volt, a nappali menetelések után éjjelente gyóntatott, sokszor olyanoknak szolgáltatva ki a bűnbánat szentségét, akik évtizedek óta nem gyakorolták azt.

 

November 1. (1956)

Mindszenty József kiszabadulása után rövid beszédet mond a Szabad Kossuth Rádióban

„Hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermekéhez.”

Tovább >>

 

November 2. (1955)

Mindszenty Józsefet fogvatartói átszállítják Felsőpeténybe

„A falubeliek egész idő alatt tudtak ittlétemről: ősszel, télen, amikor séta közben a sövényen át tudtam látni, több mindent észrevettem. Néha egy-egy arra jövő puttonyos asszony ledobta terhét. Megállt és feszülten meredt a reverendás sétálóra.”

Szövegtár

 

November 3. (1956)

Mindszenty József rádióbeszéde

November 3-án 20 órakor rádiószózatot intézett a nemzethez a szétlőtt rádiós székház helyett az országház épületében működő ideiglenes stúdióból.

Tovább >>

 

November 4. (1956)

Mindszenty József menedéket kap a budapesti amerikai követségen

A szabadságharc leverése után, november 5-én kiadott enciklikájában Tiszteletreméltó XII. Piusz pápa kijelentette: „A magyar nép vére és szenvedése az égre kiált!”

Tovább >>

 

November 5.

Szent Imre emléknapja

Olyan ifjú lett belőle, ,,akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek”.

 

November 18. (1950)

Isten Szolgája Károlyi Bernát elítélése

„Bernát szolgád és társai életében csodálatosam kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát.”

 

November 19.

Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapja

Erzsébet oly nagy hűséggel és hajlékonysággal simult Isten kezébe, hogy semmilyen lemondás nem tántoríthatta el Krisztus iránti szeretetétől.

 

November 24. (1973. december 4-ig)

Isten Szolgája Mindszenty József lelkipásztori látogatása Dél-Afrikában

„Idegen országokban élő honfitársai a világ minden részéről hívták, várták és ő továbbra is küldetésének tekintette, hogy megerősítse őket hitükben és nemzeti identitásukban.”

Tovább >>

 

November 26. (1949)

Isten Szolgája Károlyi Bernát letartóztatása

A börtönben Bernát atyát kínozták és éheztették, de ő nem vesztette el hitét és nem szűnt meg jócselekedeteket gyakorolni.

 

November 27. (1944)

Isten Szolgája Mindszenty József második letartóztatása

„A csupasz fenyőág előtt tartottam meg, mint családapa, papjaimnak a karácsonyi elmélkedést. Volt két ének, szavalat, közös zsolozsma. A fegyencek is velünk ettek.”

Szövegtár