Anno Domini - Szeptember

 

 

 

 

Szeptember 7.

Szent Márk, István és Menyhért vértanúk emléknapja

Forgách Zsigmondné Pálffy Katalin piros selyembe burkoltatta a drága ereklyéket, amelyeket előbb a birtokain őrzött, majd 1635-ben a nagyszombati klarissza zárda templomába szállíttatott.

 

Szeptember 7. (1947)

Isten Szolgája Mindszenty József megáldja a helyreállított szombathelyi székesegyházat

„Mi nem akarunk mások lenni, mint magyarok!”

Szövegtár

 

Szeptember 9. (1887)

Tiszteletreméltó Marton Boldizsár (Marcell atya) születése

Az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozással, Isten szeretetének tanújaként élt.

 

Szeptember 16. (1952)

Isten Szolgája Kriszten Rafael égi születésnapja.
 
Ekkor már nyíltan folyt az egyházüldözés. 1950. június 19-én elkezdődött a szerzetesek deportálása, a ferences atyák felkészültek rá, hogy hamarosan rájuk is sor kerül.
 
 
 
 

Szeptember 17. (1972)

Isten Szolgája Mindszenty József látogatása a máriacelli kegyhelyen

„Szűzanyánk – Magna Domina Hungarorum – könyörgünk Hozzád; légy közbenjárónk Megváltó Fiadnál, hogy adjon erőt magyar népünknek bűnbánatra és bűneinktől való megszabadulásra.”

Szövegtár

 

Szeptember 18. (1973. szeptember 28-ig)

Isten Szolgája Mindszenty József bíboros lelkipásztori látogatása a kanadai magyaroknál

„Minden ellenségemnek megbocsátok, de ez nem azt jelenti, hogy életem utolsó percéig ne harcoljak a nemzetet és kereszténységet elnyomó zsarnokság ellen.”

Szövegtár

 

Szeptember 22. (1973)

Csoda a torontói székesegyházban

„A nyolcvanéves főpásztor hangja úgy szárnyalt a hatalmas templomban, ezrek feje fölött, olyan fiatalosan és ércesen, olyan tisztán és dallamosan, mint valaha régen a zalaegerszegi plébániatemplomban, a veszprémi székesegyházban, az esztergomi bazilikában.”

Szövegtár

 

Szeptember 24.

Szent Gellért emléknapja

Reggel a Szent Szabina-templomban mondott miséje közben látomása volt közelgő vértanúságáról.

 

Szeptember 24. (1944)

Boldog Romzsa Tódor püspökké szentelése

„Szeretlek téged, Uram, én erősségem; az Úr az én erősségem és oltalmam.”

 

Szeptember 28. (1971)

Isten Szolgája Mindszenty József számkivetettségének kezdete

„Áldjuk az Urat és mondjunk közös tisztelettel szívből jövő Ave-t ennek a száműzött, kiváló főpásztornak!”

Tovább >> 

 

Szeptember 29. (1973. október 3-ig)

Isten Szolgája Mindszenty József látogatása a New Brunswick-i Szent László-templomban

„A lelkipásztori látogatásokhoz nagy érzéke volt és örömét lelte bennük. Az emigrációban ezek a látogatások csúcspontjukat érték el, növelték hírnevét, elterjesztették életszentségének a hírét és őt magát is rendkívül boldoggá tették.”

Tovább >>

 

Szeptember 29. (1980)

Isten Szolgája Márton Áron égi születésnapja

Az 1970-es évek elejétől jelentkező rákbetegségét éveken át fájdalomcsillapító nélkül, türelemmel viselte.