fr-Idézetek

„A szülőknek elsődleges joga van, hogy gyermekeiket az ő hitükben, az ő vallásos felfogásuk szerint neveljék. Joguk van gyermekeiket visszatartani olyan iskolától, ahol a hitük és vallásos meggyőződésük nemcsak tiszteletben nem részesül, de talán becsmérlés vagy lekicsinylés tárgya. De ha nem is...
„Az idő Isten kezében van, és az idő az igazság szövetségese.”[i] „Vannak kötelezettségek, belső ösztönzések, amelyek nem szűnnek meg, csak életünk utolsó leheletével: addig kell tennünk, amíg vagyunk!”[ii] „Ne tessék csüggedni: a csalódással és kiábrándulással – bár nagyon nehéz elviselni, – Isten...
<< 1 | 2