fr-Válogatott körlevelek

1944. március 29. Krisztusban Kedves Testvéreim! Amikor mint apostol-utód közétek érkezem, hogy isteni rendelésből, mint Urunk testének tagjai közt a legfontosabb szervek egyike, Krisztus nevében legeltessem és vezessem igaz pásztorként a rám bízott nyájat, a Szentséges Atya küldetéséből, vele...
1944. március 29. Kedves Híveim! Mikor az első kereszteshad nagy fáradalmak és küzdelmek után megérkezett a Szentföldre és Jeruzsálembe, azon porosan, izzadtan, elcsigázva, könnyezve, imádkozva térdén kúszta meg Jeruzsálemben azt az útszakaszt, amely Pilátus házától a Kálvária ormáig vezetett. A...
Istennek hála, megszűnt az ősi esztergomi főegyházmegye árvasága. Van új főpásztorunk, van atyánk, van a magyar katolicizmusnak feje, van az országnak hercegprímása.             XII. Pius pápa Őszentsége az esztergomi érseki székre, mely egyben...
Krisztusban Kedves Híveink! Mint az örök igazságoknak, valamint a természeti és kinyilatkoztatott erkölcsi törvényeknek Krisztus küldetésében (2 Kor 5,20) hirdetői és őrei, az Anyaszentegyház püspökei, az apostolok utódai, a történelem folyamán időről-időre megnyilatkoztak, valahányszor a...
Krisztusban Kedves Híveink! Miután a véres világháború teljesen véget ért s a fegyverek zaja a föld minden tájékán elcsendesült, a borzalmas pusztulás és a megdöbbentő lelki eldurvulás befejeztével súlyos feladatok előtt áll az emberiség. Le kell számolnia az elhibázott, gyűlölködő és szörnyűséges...
1 | 2 | 3 | 4 >>