Mindszenty Alapítvány

Mindszenty József bíboros végrendelete (részlet)
 
 
Én, Mindszenty József bíboros, születtem 1892. március 29-én Csehimindszenten, jelenleg Boltzmanngasse 14. szám alatti bécsi lakos az 1926. évi 4. számú Landesgesetzblatt1-ben közzétett lichtensteini Személyek és társaságok jogairól szóló törvény (PGR) 552. §-a alapján ezennel
 
megalapítom
 
vaduzi székhellyel a Kardinal MINDSZENTY Stiftung-ot.
 
Bécs, 1972. május 31.
 
Mindszenty József bíboros aláírása
 
 
 
 
Őeminenciája, Mindszenty József bíboros aláírásának valódiságát tanúsítja:
 
Bécs, 1972. augusztus 4.
 
Opilio Rossi
apostoli nuncius
 
Végrendeleti általános örökösöm 
 
a Mindszenty Alapítvány,
 
az általam megállapított szabályzat szerint. Leltár szerint: Értékeim. Könyveim joga és hozama, maga a Stiftung az ország nemzeti és egyházi felépítésére a legnagyobb gondossággal, mint azt vagyonosabb elődeim, Széchenyi György és Simor János tették.
 
Bécs, 1973. november 17.
 
A Mindszenty Alapítvány egyik legelső feladatának tekintem, hogy azt a magyar nemzeti és katolikus célt szolgálja, amit életem feladatául tűztem ki s amit Isten segítségével hazámban és a számkivetésben is igyekeztem megvalósítani: megtartani magyarságában és hitében népünket s különösen annak felnövekvő ifjúságát.
 
Bécs, 1975. május 5-én
 
Mindszenty József bíboros aláírása