Ugrás a tartalomra

Gloria victis

1956

XII. Piusz pápa 1956. október 31-én táviratban üdvözölte a fogságból szabadult bíborost:

„Ugyanazzal az atyai lélekkel, amellyel nyolc évvel ezelőtt keserű fájdalommal megsirattuk, hogy székhelyedről igazságtalanul elragadtak és börtönbe vetettek, most erős vigaszunkra van az értesülés, hogy szabadságodat – az egész világ katolikusainak és hazádnak ujjongása közepette – visszanyerted.

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet Istennek, hogy meghallgatta hívei szüntelen könyörgését és kegyelmével értékessé és ragyogóvá tette a te hitedet s erényedet, annyi Krisztusért elviselt szenvedés között. Legyen ez biztató égi jel.”

Gloria victis

 


„Csodálatraméltó hősiesség szabadítja meg most a hazát. A világtörténelemben páratlan ez a szabadságharcunk. Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink. Hála és imádság az áldozatokért, honvédségünk, munkásságunk, földműves népünk példát mutatott az együttes hazaszeretetre.” (Mindszenty József 1956. november 1-jei rádiós nyilatkozata, részlet)
VIDEÓ >>

A szabadságharc leverése után, november 5-én kiadott enciklikájában Tiszteletreméltó XII. Piusz pápa kijelentette: „A magyar nép vére és szenvedése az égre kiált!” Giovanni Battista Montini bíboros, – a későbbi Boldog VI. Pál pápa – Milánó utcáin a leigázott Magyarország keresztjét vitte éjjeli, gyertyás körmenetben ezzel fejezve ki az olasz nép együttérzését.