Ugrás a tartalomra

Róma bíborosa

1946

 

Tedd őt, Uram, a kiengesztelés szolgájává, a szó, a tettek, a jelek és csodák hatalmával. Az ő szava és prédikációja ne az emberi bölcsesség szavainak rábeszélő erejében, hanem a Lélek és az erő megmutatásában legyen.

 

(a püspökszentelés szertartása, részlet)

„Éljen Magyarország! A 32 (új bíbornok) közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot!” (Tiszteletreméltó XII. Piusz pápa szavai Mindszenty Józsefhez a bíborossá kreálás pillanatában)

Róma bíborosa 1

„A Gondviselés őt helyezte főszereplőként népe ezeréves kereszténységének legnehezebb és legbonyolultabb korszakában. Nemzete szentjeinek és a magyar egyház századainak példáján buzdulva azért dolgozott, hogy lerakja a Pannonia Sacra alapjait, mert meg volt győződve, hogy a földi ország építése nem képzelhető el a keresztény vallás közreműködése nélkül.

Az egyház ma inkább, mint bármi más korban, ilyen életpéldákat kíván. Csak a következetesség és a keresztény szilárdság képes ma meggyőzni az embereket; és még a hit ellenségeiben is csak ez a magatartás tud megbecsülést kivívni.” (Aloisio Traglia bíboros, a Szent Kollégium Mindszenty-requiemjén)

Róma bíborosa 2

 

„Állok Istenért, Egyházért, hazáért, mert ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi szolgálata. Nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos.

Nem vádolom vádlóimat. Imádkozom az igazság és szeretet világáért; azokért is, akik Mesterem szava szerint nem tudják, mit cselekszenek. Szívből megbocsátok nekik.” (Mindszenty József főpásztori szózata, 1948. november 18., részlet)

„A világ közvéleménye, s főleg mi katolikusok nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy Mindszenty bíboros a vallásszabadság és a jog élharcosa volt Magyarországon. A vallás és az Egyház szabadságáért harcolva kívánta szolgálni népe igazi boldogulását. Az egész világ elismeri bátorságát, amellyel kiállt meggyőződéséért, valamint a hit és a vallás jogaiért. Testvéri hűséggel állunk mellette, imádkozunk érte, hogy mártíromsága folyamán is helyt tudjon állni. Felhívjuk országunk egész lakosságát, hogy imádkozzon Magyarország bíboros főpásztoráért, kifejezve csodálatát és elismerését ezért a példaadó férfias kiállásért.”
(Theodor Innitzer bíboros, bécsi érsek 1948. december 30-án kiadott nyilatkozata, részlet)