Ugrás a tartalomra

Zalaegerszeg plébánosa

1919–1944

 

Folyjék ez a szent kenet, Uram, bőségesen a fejére, ömöljék szét az arcán, menjen végig az egész testén, hogy a Te lelked ereje töltse be az ő belsejét és födje külsejét. Legyen benne bőségesen a hit állhatatossága, a szeretet tisztasága és a béke őszintesége. A te kegyelmeddel legyenek megáldva lábai a béke evangéliumának és a tőled való javak evangéliumának hirdetésére.

(a püspökszentelés szertartása, részlet)

 

„Mindszenty plébános igen élénk és széleskörű tevékenységet fejtett ki és kitűnően értett ahhoz is, hogy lendületes lelkipásztori és kulturális munkájába a városban működő valamennyi papot bekapcsolja. Hamar észrevettem, hogy a lelkipásztorkodás magasiskolájába kerültem. Nagy hatással volt rám egyénisége, életmódja és hatalmas munkabírása. Ha egy hittani, erkölcsi, jogi vagy más kérdés felmerült, a problémának alaposan utána néztünk és mindig tüzetesen megtárgyalta velünk.” (zalaegerszegi káplánja, bécsi titkára, Vecsey József visszaemlékezése)

„Még a látszólag elutasítók vagy közönyösek is szívük mélyén istenes, szent munkát várnak a paptól!” (Mindszenty József)

 

„Soha nem találkoztam sem pappal, sem civil emberrel életemben, aki hivatását s az abból folyó kötelességeket olyan halálosan komolyan vette volna és teljesítette élete utolsó pillanatáig, mint Mindszenty József.” (veszprémi és bécsi titkára, Mészáros Tibor visszaemlékezése)

„A papnak prófétának kell lennie, aki nem hagyja kialudni szívében a tüzet.” (Mindszenty József)

 

Zalaegerszeg pélbános

 

„Mint pap lelkes, buzgó, fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki, a rábízott papságot erősen kézben tartotta. Nagy erőssége volt egyházának. Szociális működése: családok, öregek, szegények, diákok támogatásában, otthonok, kultúrintézmények emelésében utolérhetetlen volt. Szellemi képessége, műveltsége messze kimagaslott. Beszédei, előadásai nem lekötötték, de magukkal ragadták a hallgatóságát. Rendkívülinek tartottuk szervezőképességét és tekintélyét.” (Teleki Béla)

„Mindszenty magyar lelkipásztor volt. Amikor lelkipásztori érzéke párosult történelmi tudásával és magyar érzésével, fölülmúlhatatlan szépet alkotott. A magyar lelkipásztort ellenállhatatlanul vonzották a magyar szentek. Ismerte életüket, gyönyörködött bennük, idézte őket, eszményképnek állította őket népe, nemzete elé, hogy mint ők,
»mi is legyünk tiszták, hősök, szentek.” (Füzér Julián OFM)

„Most csak arra kérlek benneteket, hogy bármi jöjjön, ne higgyétek el,
hogy a lelkipásztor ellensége lehet híveinek. A pap beletartozik minden családba,
ti pedig a lelkiatya családjába tartoztok.” (Mindszenty József)