1. Habsburg-Lotharingiai Mihály: Hálaadás

2013.01.01 10:00

 

Isten bőséges áldását kívánom a több mint harmincezer hűséges olvasónknak, hogy a Szentatya által meghirdetett Hit Éve mindannyiunk számára valódi kegyelmi esztendő lehessen. A Szentatya ebben az évben különösen is felhívja figyelmünket hitünk elmélyítésére, amiben segítségünkre lehet nagy magyar hitvallóink élete. Magyarország különleges módon szemlélte Mindszenty bíboros életét születésének 120. évfordulóján. Külföldön is ünnepélyes szentmisék, zarándoklatok, kiállítások és konferenciák emlékeztek meg róla. Mindez azt bizonyítja, hogy emléke ma is élő a magyar nép szívében. Példaként áll előttünk rendíthetetlen hite, hűsége és áldozatkészsége, és arra bátorít, hogy ma is félelem nélkül merjünk kiállni a keresztény értékek mellett. A számos megemlékezés közül néhány nagy hatást gyakorolt rám. Az esztergomi Bazilikában tartott zarándokmisére oly sok ember jött el, amennyi már régen nem volt együtt.

Caraffa bíboros, bolognai érsek prédikációja mélyen megérintett:
„A jelenlévők nagy száma jelzi népetek nemes voltát, amely nem akarja elfelejteni azt, aki az igazság tanúja volt egy hazugságra épített rendszerben. Még gyermekkoromban ismertem meg Mindszenty bíboros nevét. Édesapám folyton róla beszélt, és a Krisztus iránti hűség példájaként állította őt elénk. Meg vagyok hatva, hogy itt imádkozhatom a XX. századi Egyház e vértanújának és hitvallójának a sírja fölött, aki a papság felé vezető első lépéseimet útmutatóként kísérte.”


Számos kiállításhoz rendelkezésre bocsátottunk tárgyakat Mindszenty bíboros hagyatékából. Kétség kívül a Terror Háza Múzeumban volt az emlékév csúcspontja. A bíborosról rendezett kiállítás és konferencia megnyitóján felszólalt többek között Áder János államfő, Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius: „Mindszenty József ma is szól hozzánk, mint az egyház hitének védelmezője. Azt mutatja meg, hogy az egyház iránti szeretet és a hazaszeretet nem állnak ellentétben egymással, épp ellenkezőleg, táplálják egymást. Mindszenty bíboros egy nagy európai keresztény példáját mutatja fel számunkra. Hosszú küzdelme során arra törekedett, hogy megőrizze mindazt, ami a legértékesebb e földrész emberei számára! Azt kívánom, hogy a magyar nép és Európa népei tekintsenek rá, merítsenek reményt és bátorságot életéből és példájából!”
Az elmúlt évben minden szinten megemlékeztek a hercegprímásról: a sok ezer máriaremetei gyalogos zarándok éppúgy, mint az ország és az Egyház legfelsőbb vezetői.

E csodálatos események tükrében arra hívom Önöket, újult erővel imádkozzunk Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért. A Positio (a boldoggáavatási eljáráshoz szükséges teljes írásos anyag) ez év közepére elkészül, így a szakértői bizottságok megállapíthatják, hogy Isten Szolgája hősies fokon gyakorolta-e az erényeket. Ez egy nagy lépés, ezért még inkább kérem Önöket, hogy bizalommal imádkozzunk további csodákért, melyeknek a bíboros közbenjárására kell megtörténni, és amelyek döntő jelentőségűek a római eljárásban.
Mivel kérésünket mindannyian az imában egyesítjük, bizonnyal meghallgatásra találunk!

 

Újévi visszatekintés

Cserháti Ferenc püspök atya nyitotta meg Bécsben a jubileumi Mindszenty-kiállítást, Habsburg Mihály elnök a Szent István-bazilikai és a szombathelyi állandó tárlatot, ezekről előző lapszámunkban már beszámoltunk. Örömmel teszem hozzá, hogy a bécsi kiállítást Veszprém után Hévíz és az idei évben Pécs városa is befogadja. Számos Mindszenty-megemlékezésen vettünk részt és szólaltunk fel, ezek közül kiemelkednek az Újpesti Városházán, a Terror Háza Múzeumban, az esztergomi Szent Adalbert Központban és a Parlament felsőházi termében rendezett konferenciák. Kiemelkedő élmény volt számomra az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség középiskolások számára meghirdetett irodalmi és rajzpályázata, melynek zsűrijébe meghívást kaptam.

A pályázati kiírásban nem volt formai megkötés, a versek, novellák, esszék mellett még dalszöveg is készült (ún. rap műfajban). Jó volt olvasni a hercegprímás sokszor nagyon személyes hangvételű megidézését. A fiatalok közel hozták őt saját életükhöz, problémáikhoz, és nagyon finoman átérezték hitvalló személyiségét és megértették történelmi küldetését. A díjátadóra Budapesten került sor Lezsák Sándor parlamenti alelnök (a Mindszenty Társaság vezetője) védnökségével.

A lezárult Emlékév egyik legnagyobb eredményének azt tartom, hogy sok alkalmunk volt a találkozásra és a közös ünneplésre. Sok maradandó alkotás született: emlékművek, kiállítások, kiadványok. Úgy tudjuk meghosszabbítani ezeket a szép élményeket, ha folytatjuk ezt az összefogást, az egymás közti gyümölcsöző párbeszédet.

Kovács Gergely

Teljes tartalom megtekintése