3. Varga János: Hogy kerül Sztálin füle...?

2012.09.01 10:00

...a bécsi Mindszenty-kiállításba?

A Mindszenty emlékév kapcsán „Fidelissimus pastor– Mindszenty József fehérvértanúsága” címmel nyílt emlékkiállítás Bécs belvárosában, a Porcia palotában. A tárlat a hercegprímás születésének 120. évfordulójához kötődő jubileumi év egyik fő eseménye.

A megnyitón a Mindszenty Alapítvány elnöke elmondta, hogy a kiállítás helyszíne az a város, ahol a bíboros élete utolsó négy évében menedéket talált. „Évtizedeken át a nevét sem lehetett kiejteni, most mindenütt megemlékeznek róla. Idén megéljük, amit ő maga mondott: az idő az igazság szövetségese.”


Cserháti Ferenc püspök kiemelte: „Mindszenty József neve jelkép, jelképezi az egyház üldözését Magyarországon és az egész magyar nemzet szenvedését, összefonódik a szabadsággal és igazságossággal. Küzdelme felejthetetlen, igazságszeretete miatt üldözték és kínozták, ő pedig állhatatos maradt. Nem csodálkozni való, hogy száműzetésben bekövetkezett halála után nem sokkal vértanúként kezdték tisztelni és sokan boldoggá avatása után kiáltottak. A szenttéavatási eljárást azután 2006-tól hivatalosan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is támogatta. Defunctus adhuc loquitur – bár meghalt, beszél.Továbbra is a szabadságról és az igazságosságról, Istenről és a világról beszél és üzenete a mai napig provokatív: egyértelmű elfordulást követel a pogányságtól és igazi megtérést Istenhez. Amellett, hogy méltó emléket állít a kiállítás Mindszenty bíboros alakjának, szolgálja mindazokat, akik az igazságot, a szabadságot és az igazságosságot keresik, és akik egy feszültségektől mentes világban akarnak élni” – zárta beszédét Cserháti püspök, amellyel Erdő Péter bíboros nevében és képviseletében megnyitotta a kiállítást.

A tárlat öt teremből áll, az utcafronton lévő patinás nagyteremben kapott helyet a kiállított műtárgyak legnagyobb része. A teljes életút bemutatásának szándékával életének legfontosabb momentumai köré lettek rendezve, mint a szülőföld bemutatása, a püspökszentelés, a történelmi környezetet, a nyilas és kommunista börtönévek. Aztán 1956 csodálatos napjai, a börtönből való kiszabadítása, követségi félrabságának rövid bemutatása, és a következő nagyon fontos rész: a számkivetett magyarság lelkipásztori szolgálata. A kiállításon az a bíborosi köpeny is megtekinthető, amelyről VI. Pál pápa 1971-ben mondott szavai ezek voltak, mielőtt a bíboros Bécsbe indult: „Ajándékba adom Őeminenciájának bíborosi mantellómat, hogy a hűvös országban védje a hidegtől, és jelképéül annak a meleg szeretetnek és nagyrabecsülésnek, mellyel személye iránt viseltetem.”


Megjelenik VI. Pál pápa kiemelkedően fontos tanúságtétele is: „Soha, egyetlen alkalommal sem tapasztaltuk, hogy megbontottad volna a Hozzánk fűző szeretet-egységet, és a hálás tisztelet kötelékére támaszkodva – hűséged és kötelességteljesítésed miatt, amit Krisztus Egyháza iránt tanúsítottál, és a jövőben is tanúsítasz – csodálatunkkal veszünk körül.”


Ez vezeti be az életszentségével, tiszteletével és szenttéavatási eljárásával kapcsolatos részt, mely a Vixit et vivat – Élt és éljen címet kapta. Itt szemmagasságnál feljebb látható portréja, amelyet egy áttetsző fehér kendő takar el, alatta egy imához odakészített párna, amelyre kedvünk lenne rögtön odatérdelni és a boldoggáavatási imába kezdeni.
A hátsó négy terem nagyméretű képekkel, modern installációkkal mintegy újra elénk állítja Mindszenty bíboros életútját, az utolsó terem pedig az 1971 és 1975 közötti életszakaszt, a bécsi kötődéseket idézi.

A tárlat nagy újdonsága, hogy a Veszprémben megőrzött tárgyi emlékeket most először láthatják az érdeklődők. Mindszenty hercegprímás alakjának, életművének gazdagsága, korának ellentmondásossága, hősiességének vonzása olyan intenzíven jelenik meg a kiállításon, hogy sokszor továbbmenni is nehéz. Megdöbbentő az a rész, ahol a bíborosi díszöltözék és térdeplő, a szenteléskor használt trónus és a Bécsben viselt vörös miseruha előtt úgy feszül a szögesdrót, hogy szinte a gyanútlan néző arcába hasít. Háttérben Mindszenty bíboros fiatalkori képei, amelyeken az Istennek szentelt életből fakadó rendíthetetlen bátorság, nemes emelkedettség, a megtörhetetlenség már látszanak, a szenvedések nyomai még nem. A terem sarkában az ’56-os forradalom során ledöntött Sztálin-szobor képei alatt, a vértől ázott budapesti macskaköveken megrázó mementóként megtalálhatjuk a szobor egy részét, a letört fület. A Pázmáneum-beli dolgozószobát idéző sarokban, alakja olyan életszerű, hogy szinte feláll az íróasztal mögül, hogy személyesen találkozzon az éppen belépővel.

Az Ausztriai Magyar Nagykövetség, a Veszprémi Érsekség, a Collegium Pázmáneum, a Balassi Intézet – Collegium Hungaricum Bécs, a Bécsi Magyar Történeti Intézet és a Mindszenty Alapítvány nagyszerű együttműködésében megrendezett bécsi kiállítás augusztus 20-tól október 15-ig Veszprémben megtekinthető.

Varga János
a bécsi Pázmáneum rektora

Teljes tartalom megtekintése