Hám János kanonizációs eljárása

2016.06.30 12:21

2016. június 29-én lezárult Isten Szolgája Hám János szatmári püspök, rövid ideig esztergomi érsek, szenttéavatási eljárásának egyházmegyei vizsgálata, melynek kezdő dátuma - nem tévedés - 1896-ra nyúlik vissza. A XIX. század utolsó éveiben minden értékes szemtanút, több mint ötven ülés keretében hallgatott ki az akkori szenttéavatási bíróság. Ez a felbecsülhetetlen értékű iratanyag idehaza a kommunizmus idején eltűnt, csak az eljárás rendszerváltozást követő újraindítása során került elő ismét gondviselésszerű módon, a székesegyház tornyában lévő rejtekhelyéről. 1997 és 2009 között további jelentős történészi kutatómunkára került sor, boldogult Bura László tanár úr vezetésével. Az új szentszéki előírásoknak megfelelő egyházmegyei vizsgálat előkészítő szakasza 2009 és 2012 között, a bírósági szakasz pedig az utóbbi három évben került lefolytatásra.

A magyar iratanyag 1305 oldal "teleírt papír", ahogy Ruppert József piarista atya, az Ügy posztulátora fogalmazott (az olasz fordítás 907 oldal terjedelmű), ezekből két-két példány kerül Rómába, a Szenttéavatási Kongregáció elé. Az eredeti aktákat és ezek olasz fordításának első példányát június 29. óta a Szatmári Püspökség irattárának zárolt részlege őrzi. A szenttéavatási vizsgálat záró ülését - miként annak nyilvános első ülésnapját - az illetékes főpásztor, Schönberger Jenő szatmári püspök vezette. Ezt követően a szatmári székesegyházban mutatott be hálaadó szentmise áldozatot, ahol az oltár előtt - mintegy Istennek felajánlott ajándék - az akták lezárt doboza is látható volt.

Hám János Isten előtt kedves életének öröksége így találkozott a szatmári hívek tiszteletével és imádságával: hogy a szeretetgyakorlás nagy püspökét mielőbb a boldogok között tisztelhessük! Alapítványunk képviselője püspöki szakértőként segítette az eljárás lefolytatását.

 

További részletek itt.