Harmadik alkalommal adjuk át a Mindszenty-életműdíjat

2018.05.04 14:21

Mindszenty József-életműdíj átadása

2018. május 5. Esztergom

„Ha még egyszer kellene kezdenem az életet, úgy kezdeném, ahogy kezdettem.

És ha teljes nyíltsággal látnám azt, hogy mi lesz a következménye, hát akkor is ugyanazt tenném, amit tettem.”

(Mindszenty József, 1974. június 14.)

Nagyra becsült

Dr. Boldvai Józsefet

az Isten Szolgája Mindszenty József bíboros szellemi öröksége megőrzése és továbbadása

terén szerzett kimagasló érdemei, valamint emberi példamutatása elismeréseként

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek és a Mindszenty Alapítvány teljes kuratóriuma

2018. május 5-én Mindszenty József-életműdíjban részesíti.

 

Dr. Boldvai József okl. gyógyszerész, a Városmajori Kolping Család vezetője, a városmajor-máriaremetei gyalogos engesztelő zarándoklatok főszervezője.

1949-ben Budapesten született, 1974-ben kötött szentségi házasságot, feleségével egy leányt és két fiút neveltek fel. A SOTE Gyógyszerésztudományi Karán 1973-ban szerezte gyógyszerészi diplomáját. 1978-ban egyetemi doktori címet szerzett, 1979-ben gyógyszerész-technológiából, 1983-ban fizikai-kémiai gyógyszerellenőrzésből tett szakvizsgát. Szerteágazó szakmai munkássága mellett évtizedek óta végez jelentős közösségi, egyházi és világi önkéntes tevékenységet. Néhányat sorolunk fel ezek közül:

1983-tól szervezi a családokért mondott elsőpénteki szentmiséket, 1991 és 1993 között szervezője, 1997 óta főszervezője a Városmajorból Máriaremetére vezetett gyalogos engesztelő zarándoklatoknak, tizenkét éven át volt a Városmajori Jézus Szíve Plébánia képviselőtestületének világi elnöke, 1993 óta a plébánia liturgikus munkatársa (világi áldoztató), éveken át szervezte a képviselőtestületi küldöttek budai regionális találkozóját, a budai egyházközségek családi farsangját, kirándulásait és báljait. 1993-tól a Városmajori Kolping Család tagja, 2008 óta ügyvezetője, ebben az évben lett az Élő Rózsafüzér zarándoklat szervezőbizottságának meghatározó tagja, promóciós felelőse.

Mindszenty József-életműdíjra a katolikus egyházért és a magyar hazáért végzett áldozatos tevékenysége alapján Székely János szombathelyi megyéspüspök és a Városmajori Jézus Szíve Plébánia hívei nevében Lambert Zoltán kanonok plébános ajánlotta, a javaslatot Erdő Péter bíboros vezetésével a Mindszenty Alapítvány kuratóriuma egyhangú döntéssel támogatta.

 

Életműdíjban részesültek eddig:

2015-ben Dr. Adriányi Gábor és Dr. Mészáros István professzorok
2017-ben Dr. Beke Margit egyháztörténész és Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg