Mindszenty bíborosra emlékeztek Venezuelában

2015.05.06 09:28

A caracasi Szent István (személyi) Plébánia hívei minden évben megemlékeznek Mindszenty József bíborosról, Isten Szolgájáról és imádkoznak lelki üdvösségéért. Idén május 3-án, halálának 40. évfordulója alkalmából a közösség plébánosa, Mons. Humberto Acosta Fuentes ünnepélyes szentmisét mutatott be a Magyar Házban, ahol a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért fohászkodtak. A mise végén meghallgatták a főpásztor 1975. április 19-én hangszalagra rögzített prédikációját, amelyet a venezuelai Katonai Akadémián tartott a spanyol uralom alóli felszabadulás nemzeti ünnepén. Maga a tény, hogy felkérték őt az ünnepi beszéd megtartására, ékes bizonyítéka a megbecsülésnek, amelyet az egész világon kivívott magának példamutató és hősies magatartásával. Mindszenty bíboros élete utolsó lelkipásztori útján, 1975. április 9-19. között járt a dél-amerikai országban. Hívei ma is szívükben őrzik az Istenhez, Egyházhoz, hazájához a végsőkig hűséges, ugyanakkor irgalmas, derűs, hívei felé megértéssel és atyai gondoskodással forduló lelkipásztor képét. Boldoggá avatásáért ezzel az imával fohászkodnak:

Drága jó Istenünk, mindenható Atyánk, a világon szétszórt bárányaid közül a venezuelai híveid könyörgünk, Szent Szűz Mária Nagyasszonyunk és Szent István közbenjárásával, hogy Jó Pásztorunk, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében áldd meg hazánkat, Magyarországot és fogadó országunkat, Venezuelát, és emeljed oltáraidra Isten Szolgáját Mindszenty József bíborost, aki itt járt közöttünk lelkipásztori látogatáson röviddel halála előtt és hitünket erősítette. Áraszd reánk Szent Lelkedet és fogadd el szeretetünket. Ámen.


Bővebb információk a közösségről >>