Szerzetessorsok a kommunizmusban

2014.11.08 15:38

Don Bosco Szalézi Társasága szimpóziumot és emlékülést rendezett Boldog Sándor István születésének századik évfordulója alkalmából november 6-án Budapesten. Az egyháztörténelem kutatói mutatták be a kommunista rendszer szerzetesekkel szembeni fellépését.

Szerzetessorsok a kommunizmusban

Hatalmasok és engedelmesek – Szerzetessorsok a kommunizmusban címmel rendezett szimpóziumot és emlékülést Don Bosco Szalézi Társasága Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa dísztermében. Az egyháztörténelem kutatóit megszólaltató konferencia az 1945–1956 közötti időszak egyházüldözését kívánta bemutatni – mondta el a Magyar Kurírnak B. Varga Judit történész.

Szerzetessorsok a kommunizmusban

Ezt a szándékot hangsúlyozta köszöntőjében Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök: Sándor István vértanú szerzetes tavalyi boldoggá avatása után most tovább szeretnének nyitni, és rátekinteni azokra, akik sorstársai voltak, akiket a kommunista rezsim hasonlóan üldözött, bebörtönzött, elítélt. Ha ismerjük és megértjük identitásukat, üzenetüket is jobban tudjuk majd átadni – mondta a tartományfőnök.

A „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa” mottóval meghirdetett konferencia első részét M. Kiss Sándor, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet főigazgató-helyettese korrajza vezette be. Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Mindszenty Alapítvány ügyvivője Mindszenty József életszentségéről beszélt. Beszámolt arról, hol tart jelenleg a hitvalló életű főpap boldoggá avatási eljárása.

Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Mindszenty Alapítvány ügyvivője Mindszenty József életszentségéről beszélt.

Bánkuti Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa a jezsuiták kommunizmus alatti sorsáról szólt, Kálmán Peregrin OFM viceposztulátor pedig a hét ferences vértanú meghurcoltatásáról adott átfogó képet.

A Nemzeti Emlékezet Bizottság két tagja, Bank Barbara és Soós Viktor Attila legújabb kutatásaikat mutatták be. Bank Barbara Vezér György Ferenc pálos szerzetes életét és a pálosok elleni eljárásokat ismertette, Soós Viktor Attila pedig Badalik Bertalan veszprémi püspökről, domonkos szerzetesről beszélt.

Szerzetessorsok a kommunizmusban

 

A konferencia záró részében B. Varga Judit történész szólt a tavaly boldoggá avatott Sándor Istvánról, végül Havasi József atya személyes emlékeit felidézve mutatta be a vértanú szerzetes életútját, szalézi lelkiségét. „A fiatalok rajongtak érte, és követték, mert olyan ember volt, akire föl lehetett tekinteni” – mondta el a korábbi tartományfőnök. – „Példát mutatott, tudta, mi vár rá, de vállalta a vértanúságot. Nem született szentnek, azzá lett, az idő tette szentté. Mindig ki kell állni az igazság mellett. Ezt vigyük magunkkal!” – zárta a szerzetesek meghurcoltatásáról szóló szimpóziumot Havasi József.

A közel száz résztvevőt vonzó konferencia újdonsága, hogy öt szerzetesrendet ért üldöztetés alapján mutatta be a korszakot. B. Varga Judit elmondta, megrendítő volt, hogy a hallgatóság soraiban ült Pokorni János, a Sándor István-per tizenkettedrendű vádlottja és Hollai Ferenc, a Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesületének ötvenes években internált vezetője. A konferencia példát mutatott arra, hogyan válik a kor tanúinak személyes visszaemlékezéseiből történettudomány – hívta fel a figyelmet a történész.

B. Varga Judit elmondta, az utóbbi években számos formában mutatták be a rend által fenntartott intézményekben a boldoggá avatott szerzetes életpéldáját. Ezek egyike Sándor István bőröndje, számos személyes tárgyával és a szüleinek írott levéllel, melyet a konferencián is megnézhettek a résztvevők.

Szerzetessorsok a kommunizmusban

A Boldog Sándor István-jubileumhoz kapcsolódva a Don Bosco Kiadó megjelentette az Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára című kötetet. A vértanú életét feldolgozó, játékos feladatokat, teszteket tartalmazó könyv számos levéltári dokumentum alapján ismerteti meg a korral a tanulókat. Olvasható például benne Sándor István kihallgatási jegyzőkönyve. A segédanyag használható hittan-, történelem- és osztályfőnöki órán, hiszen foglalkozik Sándor István életszentségének egyes kérdéseivel is. Keresi a választ arra, mit jelent a lelki erő, a bátorság, a kitartás, s erre megélt példák alapján ad útmutatást, és felszólít arra, hogy a diák is megadja a maga válaszát. A segédanyag hamarosan letölthető lesz a Szaléziak.hu weboldalról.

Fotó: Szaléziak.hu

Forrás: Trautwein Éva/Magyar Kurír