Vértanúink-Hitvallóink | 2013. január

2013.01.01 10:00

Habsburg-Lotharingiai Mihály:
Hálaadás

Isten bőséges áldását kívánom a több mint harmincezer hűséges olvasónknak, hogy a Szentatya által meghirdetett Hit Éve mindannyiunk számára valódi kegyelmi esztendő lehessen. A Szentatya ebben az évben különösen is felhívja figyelmünket hitünk elmélyítésére, amiben segítségünkre lehet nagy magyar hitvallóink élete.
Magyarország különleges módon szemlélte Mindszenty bíboros életét születésének 120. évfordulóján. Külföldön is ünnepélyes szentmisék, zarándoklatok, kiállítások és konferenciák emlékeztek meg róla. Mindez azt bizonyítja, hogy emléke ma is élő a magyar nép szívében. Példaként áll előttünk rendíthetetlen hite, hűsége és áldozatkészsége, és arra bátorít, hogy ma is félelem nélkül merjünk kiállni a keresztény értékek mellett. A számos megemlékezés közül néhány nagy hatást gyakorolt rám. Az esztergomi Bazilikában tartott zarándokmisére oly sok ember jött el, amennyi már régen nem volt együtt.

Caraffa bíboros, bolognai érsek prédikációja mélyen megérintett:
„A jelenlévők nagy száma jelzi népetek nemes voltát, amely nem akarja elfelejteni azt, aki az igazság tanúja volt egy hazugságra épített rendszerben. Még gyermekkoromban ismertem meg Mindszenty bíboros nevét. Édesapám folyton róla beszélt, és a Krisztus iránti hűség példájaként állította őt elénk. Meg vagyok hatva, hogy itt imádkozhatom a XX. századi Egyház e vértanújának és hitvallójának a sírja fölött, aki a papság felé vezető első lépéseimet útmutatóként kísérte.”
Számos kiállításhoz rendelkezésre bocsátottunk tárgyakat Mindszenty bíboros hagyatékából. Kétség kívül a Terror Háza Múzeumban volt az emlékév csúcspontja. A bíborosról rendezett kiállítás és konferencia megnyitóján felszólalt többek között Áder János államfő, Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius: „Mindszenty József ma is szól hozzánk, mint az egyház hitének védelmezője. Azt mutatja meg, hogy az egyház iránti szeretet és a hazaszeretet nem állnak ellentétben egymással, épp ellenkezőleg, táplálják egymást. Mindszenty bíboros egy nagy európai keresztény példáját mutatja fel számunkra. Hosszú küzdelme során arra törekedett, hogy megőrizze mindazt, ami a legértékesebb e földrész emberei számára! Azt kívánom, hogy a magyar nép és Európa népei tekintsenek rá, merítsenek reményt és bátorságot életéből és példájából!”
Az elmúlt évben minden szinten megemlékeztek a hercegprímásról: a sok ezer máriaremetei gyalogos zarándok éppúgy, mint az ország és az Egyház legfelsőbb vezetői.
E csodálatos események tükrében arra hívom Önöket, újult erővel imádkozzunk Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért. A Positio (a boldoggáavatási eljáráshoz szükséges teljes írásos anyag) ez év közepére elkészül, így a szakértői bizottságok megállapíthatják, hogy Isten Szolgája hősies fokon gyakorolta-e az erényeket. Ez egy nagy lépés, ezért még inkább kérem Önöket, hogy bizalommal imádkozzunk további csodákért, melyeknek a bíboros közbenjárására kell megtörténni, és amelyek döntő jelentőségűek a római eljárásban.
Mivel kérésünket mindannyian az imában egyesítjük, bizonnyal meghallgatásra találunk!

 

Újévi visszatekintés

Cserháti Ferenc püspök atya nyitotta meg Bécsben a jubileumi Mindszenty-kiállítást, Habsburg Mihály elnök a Szent István-bazilikai és a szombathelyi állandó tárlatot, ezekről előző lapszámunkban már beszámoltunk. Örömmel teszem hozzá, hogy a bécsi kiállítást Veszprém után Hévíz és az idei évben Pécs városa is befogadja. Számos Mindszenty-megemlékezésen vettünk részt és szólaltunk fel, ezek közül kiemelkednek az Újpesti Városházán, a Terror Háza Múzeumban, az esztergomi Szent Adalbert Központban és a Parlament felsőházi termében rendezett konferenciák.
Kiemelkedő élmény volt számomra az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség középiskolások számára meghirdetett irodalmi és rajzpályázata, melynek zsűrijébe meghívást kaptam.
A pályázati kiírásban nem volt formai megkötés, a versek, novellák, esszék mellett még dalszöveg is készült (ún. rap műfajban). Jó volt olvasni a hercegprímás sokszor nagyon személyes hangvételű megidézését. A fiatalok közel hozták őt saját életükhöz, problémáikhoz, és nagyon finoman átérezték hitvalló személyiségét és megértették történelmi küldetését. A díjátadóra Budapesten került sor Lezsák Sándor parlamenti alelnök (a Mindszenty Társaság vezetője) védnökségével.
A lezárult Emlékév egyik legnagyobb eredményének azt tartom, hogy sok alkalmunk volt a találkozásra és a közös ünneplésre. Sok maradandó alkotás született: emlékművek, kiállítások, kiadványok. Úgy tudjuk meghosszabbítani ezeket a szép élményeket, ha folytatjuk ezt az összefogást, az egymás közti gyümölcsöző párbeszédet.

Kovács Gergely

 

 

Károly-herma a Szent István Bazilikában

Liturgikus ünnepnapján, 2012. október 21-én a budapesti Szent István Bazilikában megkezdődött Boldog Károly magyar király legrangosabb hazai kultuszhelyének kialakítása, melynek jelentőségéről és folyamatáról elsőként a Vértanúink-Hitvallóink olvasóinak számolok be.
Bécsben az Ágostonosok templomában alakították ki Boldog Károly központi osztrák emlékhelyét. Az egyik mellékoltáron, a boldogoknak fenntartott helyre – vagyis az oltárkép alatti falmezőre – kisebb méretű modern portrét készítettek, ez alá, az oltárkereszt helyére állított üveg fülkébe került egy ezüst ereklyetartóba foglalt kb. 3 centiméteres bordacsont-ereklye. 2004-ben a világ számos pontjáról érkezett kérelmek alapján két teljes bordacsontot emeltek ki az uralkodó madeirai koporsójából, ezekből 300 apró csontszilánkot tégelyekbe foglaltak, ezeket osztották szét, többek között Magyarország számos vidéki templomába.
A magyar főváros fáradozásaink nyomán két olyan nagyméretű csontrészt kapott, melyhez fogható se Rómába, se Bécsbe, se máshova nem került. Közel 9 centiméteres annak a két hátsó bordarésznek a fesztávolsága, mely a Bazilika és a budavári Nagyboldogasszony Koronázó Főtemplom tulajdona lett.
A budavári főtemplom a belső felújítás befejezése utánra tervezi a birtokában lévő ereklye végleges elhelyezését, a Bazilikában a tervek szerint 2013. április 1-jén, Károly király égi születésnapján – mely idén húsvéthétfőre esik – kerül sor a modern korunkban különlegesnek számító hermába foglalásra és a herma elhelyezésére. Aki felkeresi a bazilikai Szent Adalbert-oltárt, már most is láthatja a Babusa János szobrászművész műhelyében készülő bronz szobor gipszmintáját. A Mindszenty Alapítványt szakértőként képviselem a herma tervezésének és elhelyezésének folyamatában.
Az ereklyetartó mellszobor kialakításakor több szempontot kellett érvényesítsünk. A Szent Koronát nem szerepeltethettük, mert a Bazilikában Szent István királyunkat se így ábrázolták a korábbi művészek. Az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodójának kétféle hivatalos magyar viselete volt. Ezek közül a huszártábornoki egyenruha nem alkalmas az ereklyetartó funkció betöltésére, mert nincs alkalmas központi hely a sujtásos ruhán, és a katonai jellege nem illeszkedik az alkotás szakrális jellegéhez. Minden praktikus és eszmei célnak megfelelt azonban a másik magyar uralkodói viselet, mely a Szent István Rend nagymestereként illette meg Boldog Károly királyt. A rendi öltözék jellegzetesen magyar, a Rendet ugyanis 1764-ben Mária Terézia királynő alapította, maga a kitüntetés idén lesz először újra adományozva mint Magyarország első számú hivatalos elismerése.
A nagykeresztes lovagok ruhájának díszgallérja alkalmasnak bizonyult a herma céljaira, hímzésmintája szép keretet ad a centrálisan elhelyezhető és a kitüntetés csillagsugaraival övezett ereklyetartó rész számára. A gallér íves, glóriaszerű arany hímzésmintája szakrális keretbe fogalja a herma fejrészét, amely Károly király magyaros bajuszviseletét és tiszta, sugárzó arcát portrészerűen örökíti meg. Ez szinte egyedülálló ábrázolás, mert az uralkodónak ebben az érettebb időszakában, élete utolsó négy évében már nem készültek róla művészi ábrázolások. A herma formája párhuzamot teremt a főoltár szintén galléros ruhát viselő Szent István-szobrának formavilágával (Stróbl Alajos alkotása), és így állítja a hívek elé Magyarország első és utolsó szentéletű uralkodóját.
Babusa Jánossal volt alkalmunk közösen megtekinteni a Nemzeti Múzeumban őrzött összes Károly király portrét, hogy a lehető legéletszerűbb legyen a készülő mellszobor. Érdekes volt végig követni a herma elkészülésének eddigi munkafolyamatát. Először az anatómiailag arányos testforma, utána a bajusz és a gallér került megmintázásra. Az ereklye befoglalását Pandula Attila segíti, aki a Szent István Rend újraalapításának és a magyar kitüntetés-történetnek a legjelentősebb szakértője, a főegyházmegye egyháztörténeti bizottságának tagja.
A szép és méltó bazilikai emlékhelyen Boldog Károly király hermája az itt imádkozók és a számos külföldi vendég elé állítja a magyarsággal a legmélyebb közösséget vállaló Habsburg-uralkodót és a magyar szentek európaiságát, sokszínűségét.

Kovács Gergely

 

 

Születésnapi ajándék a hercegprímásnak

Imára hívtunk egymillió magyart a hercegprímás 120. születésnapján, 2012. március 29-én, 20.00 órakor! Hogy legyen egyszerre egymillió imádkozó magyar a Kárpát-medencében, néhány percig egyesültünk lélekben. Imánk szállt a Mária Rádión, terjedt az interneten.
A Szilágyi Erzsébet Nőegylet húsz éve alakult, a Felsőpetényben és Rétságon megtartott első Mindszenty emléknap után. Megalakulása óta minden évben megrendezi az ünnepséget október utolsó vasárnapján, Mindszenty hercegprímás 1956-os kiszabadulására emlékezve. Felsőpetény Mindszenty börtönének utolsó állomása volt, ahonnan hőn szeretett magyar népe szabadította ki. Hagyományt teremtettünk. A májusi esztergomi zarándoklaton kívül ez az egyetlen olyan megemlékezés, amelyet minden évben megtartanak.
Idén a hercegprímás születésének 120. évében ezt az ima ajándékot készítettük, csatlakozva a Mária Rádió felhívásához, a Kiáltás című közös imához, Jánosa Domokos atya vezetésével. A születésnapi ajándékot több civil szervezettel, intézménnyel, mint a Budavári Lakosok Szövetsége, Assisi Szent Ferenc Cserkész Alapítvány, a Történelmi Vitézi Rend, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, Barankovics Alapítvány, együttműködve szerveztük. Felhívásunkat az interneten keresztül terjesztettük, plakátokat küldtünk, és helyeztünk el sokfelé. Elküldtük meghívónkat a hercegprímás családja leszármazottainak Csehimindszentre. Pehm Józsefet születése után néhány órával, 1982. március 29-én keresztelték meg. Keresztelőtemplomában 20.00 órakor velünk imádkozott családja, és a csehimindszenti hívek.
Az Egyetemi Gimnázium diákjainak szép műsora után dr. Tóth Zoltán József emlékezett a hercegprímás zalaegerszegi éveire: „Élete első felében a keresztény térítésért és a nemzet megtartásáért végzett munkája a templom- és iskolaépítés, az aktív szociális munka és a mindezekért végzett racionális gazdálkodás és közélet jegyében telt.”
20.00 órakor létrejött a kapcsolat a Mária Rádióval, meggyújtottuk gyertyáinkat, és a helyszíni közvetítés, a közös imádság elkezdődött. Könyörögjünk Magyarország, Szűz Mária országának feltámadásáért! Imádkozzunk Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása szándékára, hogy legyen egymillió imádkozó magyar, és az ima ereje segítsen minket a krisztusi úton! Könyörögjünk, hogy édes hazánk, Magyarország népének hite az imádság által erősödjék!
Hogy hányan voltunk? Azt csak a jó Isten tudja. „Ha ketten egyetértenek közületek a földön bármely dologban, mindent, amit csak kérnek, megkapnak atyámtól, aki a mennyben van. Ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20) Az ima után jólesett a koccintás, és a születésnapi torta, és még sokáig beszélgettünk közös dolgainkról.

Dr. Lipthay Erzsébet
a Szilágyi Erzsébet Nőegylet tb. elnöke

 

Teljes tartalom megtekintése