A bíboros átéli azt, amit mond...

„Erősen megtapsolták. A bíboros átéli azt, amit mond, és ebben az átélt hitben, ennek a megvalósításában van valami ártatlanság, ami vonz, az embereket magával ragadja.”

Mészáros Tibor: A száműzött bíboros szolgálatában, 535. old.