A kezdetben Pehm, később Mindszenty néven...

„A kezdetben Pehm, később Mindszenty néven működő és a címadományozás után hívei által »Apátúr« -ként tisztelt városplébánost a legrövidebben és a legtalálóbban úgy lehetne jellemezni, hogy a híveinek nemcsak lelki és kulturális igényeit és felemelését kielégíteni és szolgálni akaró, hanem azoknak szociális, gazdasági és politikai érdekeiért is síkraszálló magyar papi típusnak ő volt az utolsó – és talán legnagyobb – megszemélyesítője.”

Közi Horváth József: Mindszenty bíboros, 17. old.