A Mindszenty név viszont már ma a történelem lapjaira került

„Mindszenty útja nyílegyenes elejétől végéig. Életének nyolc évtizedében nem találunk sem megalkuvást, sem a hatalom birtokosaival kötött kétértelmű megegyezéseket. Ez persze nem tetszik a hivatalból cselszövőknek – számukra az ilyen tanú örökös szemrehányás. Világos, hogy ezt a magatartást sokan kellemetlennek találják az általános gyávaság és a »realitásokhoz« való állítólagos alkalmazkodás idején. A törpék mindig gyűlölték az óriásokat és igyekeztek őket lerángatni a maguk színvonalára. Mindszenty esetében ez nem sikerülhetett, mert alakja fölénk magasodott. Napjaink úgynevezett nagyjai néhány évtized múlva feledésbe merülnek. A Mindszenty név viszont már ma a történelem lapjaira került.”

Habsburg Ottó szavait idézi Mészáros István: Mindszenty-mozaik, 245-246. old.