A világkommunizmus körmönfont és kiagyalt híreszteléseit…

„A világkommunizmus körmönfont és kiagyalt híreszteléseit, a tényeken túl, elsősorban maga a bíboros cáfolta meg: vatikáni és ausztriai tartózkodása a bölcs tapintat és főpapi szelídség, első pásztorlevele az életszentség engesztelődő megnyilatkozása volt.”

Csonka Emil: A maffia és a kardinális in Mészáros István: Ki volt Mindszenty? 103. old.