Ékes bizonyítékát adta a Krisztusért való töretlen bátorságnak…

A halálhír vétele után 1975. május 6-án VI. Pál pápa táviratot küldött Franz König bécsi bíboros-érseknek:
„Az általunk mindig nagyon tisztelt Mindszenty József bíboros váratlan halála alkalmából Neked, a magyar papságnak és híveknek szívből jövő részvétünket fejezzük ki. Az elhunyt bíboros ékes bizonyítékát adta a Krisztusért való töretlen bátorságnak és hithűségnek a legnehezebb időkben is. Szívből köszönjük Neked – és magyar munkatársaidnak Bécsben – a hosszú időn át adott segítségedet, amelyet az elhunyt nagyérdemű egyházfőnek nyújtottatok. Amikor megemlékezünk róla imáinkban, szívből küldjük különleges apostoli áldásunkat Neked és az általunk nagyon szeretett magyar papságnak és katolikus népnek.”

Boldog VI. Pál pápa táviratát közli Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században, 11. old.