E csupa erőből álló ember belül csupa szív

„»Szervezési módjai modernségével a szervezés megvalósításának vaskövetkezetességű formáival lett ő mintája a messzi vidéknek is. E csupa erőből álló ember belül csupa szív, mégpedig nagyon meleg, szeretni nagyon tudó szív. Mint ilyen jellemet, papot és férfit ismerte meg őt Angelo Rotta pápai nuncius, aki megjegyezte róla: Mindszenty József a közjó megvalósításában acélakaratú katona, mások szenvedéseinek átérzésében szelíd lelkű pap. Íme, ilyennek ismerte meg őt Róma, s ilyenként ismerje meg őt a magyar nemzet és a magyar történelem.« (Antall József miniszterelnök édesapja, id. Antall József szavait idézi, Új Ember, 1945. szept. 30.) Azért esett Mindszenty Józsefre Róma választása már 1943–44-ben, mert a Püspöki Kar megerősítésére olyan főpapot kívántak, aki a háború befejezése időszakában, a várható nagy átalakulás idején kemény, állhatatos, egyben minden totalitáriánus rendszerrel szembeszegülő, és hitében egyházához és hazájához hű marad a legnehezebb idők között.

A II. világháborút követő politikai tárgyalások időszakában mondta egy bizalmas beszélgetésben, amikor az időnyerés, a kompromisszumkeresés kérdése merült fel: »Elvben igaz, de engedményekre, csak szilárd hadsereggel a hátam mögött vállalkozhatnék. Ha kompromisszumokra lépek, sokan közülünk nem fognak mértéket tartani a megalkuvásban.« Hajthatatlan ellenféllel állt szemben, sorsában osztoztak azok is, aki a hajlékonyságban előtte jártak e térségben. Most, amikor búcsúzunk Mindszenty Józseftől most, amikor egy ország búcsúztatja nagy fiát, aki visszatér az ősi érsekség székhelyére, el kell, hogy némuljanak végre a kicsinyes viták. Mindszenty József hamvai és koporsója a hazai átalakulásnak és megújhodásnak adjon erőt.” (Antall József 1991. május 4-i beszédét idézi Mészáros István: Ki volt Mindszenty? 173-74. old.)