Egyházam és hazám

Egyházam és hazám
Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei I-III.
Esztergom, 1991-1997
Sajtó alá rendezte: Beke Margit