Elvhűsége minden nap új fényben ragyogott

A fogolytársak életre szóló élményekkel gazdagodtak vele kapcsolatban:
„Börtönéletünk alatt közvetlen közelről ismertük meg püspökatyánkat. Szeretetünk, ragaszkodásunk napról napra fokozódott. Tökéletessége, szent élete, jóságos szíve és lelke, részvéte, rettenthetetlen bátorsága és elvhűsége minden nap új fényben ragyogott előttünk.”

Máhig Jánosnak, a vele raboskodó papok egyikének visszaemlékező sorait idézi Közi Horváth József: Mindszenty bíboros, 33. old.